Diagnostyka obrazowa

REZONANS MAGNETYCZNY

Rezonans magnetyczny
Wypełnij formularz. Oddzwonimy!
+48

Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest Centrum Medyczne ENEL-MED Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Słomińskiego 19 lok. 524, 00-195 Warszawa. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znajduje się w Polityce prywatności. Prosimy o zapoznanie się z jej treścią.W naszych oddziałach zostały wprowadzone procedury bezpieczeństwa zgodne z zaleceniami Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia.

Po wejściu do oddziału pacjentów prosimy o:

  • dezynfekcję rąk,
  • zachowanie odległości min. 1,5 m od pracowników recepcji oraz innych pacjentów,
  • udział w ankiecie zdrowotnej przeprowadzanej przez pracowników recepcji,
  • płatność za usługi kartą.

Pacjenci na badania diagnostyczne umawiani są z 10 minutowym odstępem tak, aby zminimalizować ryzyko kontaktu z innymi osobami w poczekalni oraz umożliwić zespołowi pracowni dezynfekcję urządzeń i zmianę środków ochrony osobistej.

Każda wizyta jest potwierdzana telefonicznie przez pracownika recepcji (minimum 1 dzień przed wyznaczonym terminem badania). W trakcie rozmowy z pacjentem przeprowadzana jest ankieta stanu zdrowia, na podstawie której potwierdzana jest możliwość realizacji badania. W przypadku pacjentów zgłaszających objawy infekcji proponowany jest nowy termin badania.


Prosimy o kontakt z naszym Call Center w celu umówienia wizyty:

22 23 07 007

Rezonans magnetyczny wykorzystuje bezpieczne dla pacjenta zjawisko rezonansu magnetycznego przy użyciu zaawansowanych technik. Jest obecnie najnowocześniejszą i najbardziej dokładną, nieinwazyjną metodą obrazowania ludzkiego ciała. Nie wywołuje żadnych niepożądanych reakcji biologicznych u pacjenta i nie zaburza przebiegu prowadzonego leczenia farmakologicznego.

Rezonans magnetyczny - wskazanie do badania  

Badanie rezonansem magnetycznym jest opisywane przez lekarza radiologa. Ze względu na czułość i specyficzność oraz bezpieczeństwo metody znajduje ona  obecnie zastosowanie w diagnostyce praktycznie wszystkich schorzeń. Bardzo dobra rozdzielczość tkankowa obrazu uzyskiwanego w rezonansie magnetycznym powoduje, że jest on przeznaczony do diagnostyki chorób układu nerwowego i narządu ruchu.

Rezonans magnetyczny - przeciwwskazania do badania 

Przeciwwskazania do wykonania badania rezonansu magnetycznego są związane z potencjalną interakcją ferromagnetyków w polu magnetycznych. Dlatego też badań rezonansem magnetycznym nie wykonuje się w przypadku obecności w organizmie elementów metalowych takich jak protezy, stenty, implanty, opiłki metalowe. Pacjentki w ciąży powinny przed badaniem zasięgnąć opinii lekarza prowadzącego. Szczegółowy zakres przeciwwskazań jest uwzględniany przy przeprowadzaniu wywiadu przed wykonaniem badania.

Rezonans magnetyczny - przebieg badania

Przed badaniem przeprowadza się szczegółowy wywiad wykluczający istnienie przeciwwskazań do jego wykonania. Metalowe przedmioty (również te będące elementem ubioru) oraz urządzenia elektroniczne (np. telefon komórkowy) należy pozostawić w pomieszczeniu przygotowawczym. Pacjent jest informowany o przebiegu badania i sposobie komunikacji z technikiem podczas trwania całej procedury. Technik układa pacjenta na stole rezonansu magnetycznego do którego przypina odpowiednie cewki diagnostyczne – rodzaj anteny dzięki której komputer odtwarza obraz badanych narządów. W systemach zamkniętych stół z pacjentem jest wsuwany do okola aparatu. W zależności od rodzaju badania i badanej okolicy czas trwania badania wynosi od około 20 do 60 minut. Wymagane jest leżenie bez ruchu, ponieważ ma to wpływ na jakość uzyskiwanych obrazów.

Uruchomiany aparat rezonansu magnetycznego emituje dźwięki o różnym natężeniu które w indywidualnych przypadkach mogą być odczuwane jako nieprzyjemne. W celu złagodzenia dyskomfortu stosuje się ochronne słuchawki. Podczas badania rezonansem magnetycznym zachodzi czasem potrzeba podania środka kontrastowego dla lepszego uwidocznienia zmian w badanych narządach.

Rezonans magnetyczny - forma wyniku

Pacjent otrzymuje wynik w formie cyfrowej na płycie CD/DVD oraz w formie opisu lekarskiego. Istnieje możliwość odpłatnego uzyskania wydruku na kliszy.


Oddziały, w których możesz skorzystać z usługi