Diagnostyka obrazowa

Diagnostyka obrazowa w szpitalu enel-med centrum
Najnowsze technologie w służbie Twojemu zdrowiu

Diagnostyka obrazowa jest podstawą współczesnej medycyny. Dzięki użyciu różnorodnych technik diagnostycznych mamy dziś możliwość wczesnego rozpoznania choroby lub sprecyzowania diagnozy.

Placówki Centrum Medycznego ENEL-MED wyposażone są w doskonałej jakości sprzęty diagnostyczne renomowanych producentów.Oferujemy bezpłatne badania rezonansem magnetycznym i tomografii komputerowej, realizowane w ramach umowy z NFZ, w oddziałach w Warszawie, Gdańsku i Katowicach.

Zakres usług

Oddziały

Rodzaj usługi Cena (pln)
RTG
RTG - dodatkowa dokumentacja zdjęciowa (1 klisza) 22,00
RTG barku AP 125,00
RTG barku AP + osiowe 127,00
RTG barku osiowe 111,00
RTG barku transtorakalne 106,00
RTG barków (porównawcze) 144,00
RTG barków AP+osiowe (porównawcze) 155,00
RTG celowane na oczodół 83,00
RTG celowane na poszczególny krąg 92,00
RTG celowane na siodło tureckie 92,00
RTG czaszki (1 projekcja) 88,00
RTG czaszki AP + bok 111,00
RTG jamy brzusznej celowane na przeponę (1 projekcja) 124,00
RTG kanału nerwu wzrokowego 92,00
RTG klatki piersiowej - bok 92,00
RTG klatki piersiowej AP/PA 132,00
RTG klatki piersiowej AP/PA + bok 150,00
RTG klatki piersiowej PA z oceną tchawicy 133,00
RTG klatki piersiowej celowane na szczyty płuc 113,00
RTG kości krzyżowej AP + bok 124,00
RTG kości miednicy 124,00
RTG kości nosa 88,00
RTG kości ogonowej - bok/AP (1 projekcja) 92,00
RTG kości ogonowej AP + bok 92,00
RTG kości piętowej (1 projekcja) 124,00
RTG kości piętowej osiowe+bok 103,00
RTG kości piętowych osiowe + bok (porównawcze) 124,00
RTG kości ramiennej AP + bok 124,00
RTG kości udowej AP + bok 130,00
RTG krtani 82,00
RTG kręgosłupa lędźwiowego czynnościowe (2 projekcje) 177,00
RTG kręgosłupa lędźwiowego AP + bok 151,00
RTG kręgosłupa lędźwiowego celowane L5 - S1 133,00
RTG kręgosłupa lędźwiowego skosy (2 projekcje) 155,00
RTG kręgosłupa piersiowego AP + bok 124,00
RTG kręgosłupa piersiowo-lędźwiowego na stojąco AP (scolioza) 172,00
RTG kręgosłupa piersiowo-lędźwiowego na stojąco AP+bok (scolioza) 212,00
RTG kręgosłupa szyjnego - bok (1 projekcja) 97,00
RTG kręgosłupa szyjnego - czynnościowe (2 projekcje) 150,00
RTG kręgosłupa szyjnego - skosy (2 projekcje) 115,00
RTG kręgosłupa szyjnego AP + bok 115,00
RTG kręgów C1 - C2 (celowane na ząb obrotnika) 94,00
RTG mostka - bok 96,00
RTG mostka - bok+skos 124,00
RTG nadgarstka - skosy (2 projekcje) 88,00
RTG nadgarstka AP+bok 122,00
RTG nadgarstka w 4-ch projekcjach 124,00
RTG nadgarstków AP (porównawcze) 106,00
RTG nadgarstków AP + bok (porównawcze) 155,00
RTG nosogardła 96,00
RTG obojczyka AP 111,00
RTG obojczyków porównawcze 115,00
RTG oczodołów - 2 projekcje 103,00
RTG oczodołów porównawcze (1 projekcja) 93,00
RTG palca ręki AP+bok 125,00
RTG palca stopy AP+bok 133,00
RTG podstawy czaszki 82,00
RTG podudzia AP + bok 124,00
RTG potylicy wg Towna (wg Orleya) 82,00
RTG przedramienia AP + bok 124,00
RTG przeglądowe jamy brzusznej (1 projekcja) 119,00
RTG rzepki 3 kąty (3 projekcje) 142,00
RTG rzepki 3 kąty porównawcze (3 projekcje) 177,00
RTG rzepki AP/PA 97,00
RTG rzepki AP/PA + bok 115,00
RTG rzepki L+P osiowe (porównawcze) 124,00
RTG rzepki bok 97,00
RTG rzepki osiowe 125,00
RTG rąk AP (porównawcze) 111,00
RTG rąk AP+skos (porównawcze) 144,00
RTG ręki - bok/AP/skos (1 projekcja) 106,00
RTG ręki AP + skos 115,00
RTG stawu biodrowego AP 103,00
RTG stawu biodrowego AP + osiowe 124,00
RTG stawu biodrowego osiowe 111,00
RTG stawu kolanowego AP + bok 129,00
RTG stawu kolanowego tunelowe 111,00
RTG stawu skokowego (celowane na więzozrost) 111,00
RTG stawu skokowego AP + bok 123,00
RTG stawu łokciowego AP + bok 108,00
RTG stawów biodrowych AP (porównawcze) 136,00
RTG stawów biodrowych AP+osiowe (porównawcze) 170,00
RTG stawów kolanowych AP+bok (na stojąco) 130,00
RTG stawów kolanowych AP+bok (porównawcze) 177,00
RTG stawów kolanowych AP/bok (1 projekcja) 106,00
RTG stawów kolanowych tunelowe (porównawcze) 106,00
RTG stawów krzyżowo-biodrowych PA 118,00
RTG stawów krzyżowo-biodrowych skosy (2 projekcje) 124,00
RTG stawów mostkowo-obojczykowych (1 projekcja) 106,00
RTG stawów skokowych AP + bok (porównawcze) 153,00
RTG stawów skroniowo-żuchwowych 159,00
RTG stawów łokciowych AP+bok (porównawcze) 153,00
RTG stopy - skos/bok (1 projekcja) 133,00
RTG stopy AP + bok 129,00
RTG stóp AP+bok (porównawcze) 172,00
RTG stóp AP/bok (porównawcze) 111,00
RTG twarzoczaszki 111,00
RTG uszu wg Schillera (porównawcze) 133,00
RTG zatok obocznych nosa 88,00
RTG łopatki AP 106,00
RTG łopatki AP+osiowe 106,00
RTG łopatki osiowe 115,00
RTG żeber - skos 133,00
RTG żeber AP/PA (1 projekcja) 133,00
RTG żeber L+P (2 projekcje) 124,00
RTG żuchwy (1 projekcja) 93,00
RTG żuchwy PA + skos 97,00
Rezonans magnetyczny
Angio MR + głowa 760,00
Angio MR głowy 560,00
Angio MR innej okolicy anatomicznej 690,00
Cholangio MRI (MRCP) 540,00
Dodatkowa dokumentacja zdjęciowa (1 film) 20,00
Kontrast duży (powyżej 75 kg) 320,00
Kontrast mały (do 75 kg) 210,00
MR całego kręgosłupa - 3 odcinki 1260,00
MR głowy 540,00
MR głowy EPI 700,00
MR głowy i oczodołów 880,00
MR głowy i przysadki 880,00
MR głowy z opcją dyfuzji (DWI) 550,00
MR głowy z opcją perfuzji (PWI) 550,00
MR jamy brzusznej 700,00
MR jamy brzusznej i miednicy mniejszej 1110,00
MR kości (ramienia, przedramienia, uda, podudzia) 730,00
MR kręgosłupa (1 odcinek: szyjny/piersiowy/lędźwiowy) 590,00
MR kręgosłupa - 2 odcinki 920,00
MR małych kości (dłoni, stopy) 780,00
MR małych stawów (skokowego, łokciowego, skroniowo-żuchwowych, nadgarstka) 780,00
MR miednicy mniejszej 690,00
MR oczodołów 570,00
MR prostaty (z kontrastem) 940,00
MR przysadki 570,00
MR stawu stawu (kolanowego, barkowego, biodrowego, krzyżowo-biodrowych) 730,00
MR szyi lub krtani 590,00
MR tkanek miękkich wskazanej okolicy 700,00
MR twarzoczaszki 570,00
MR wysokospecj. piersi bez kontrastu (Mammografia MR) 720,00
MR wysokospecj. piersi z kontrastem (Mammografia MR) 900,00
MR wysokospecjalistyczne serca od 1210zł do 1500zł
MR zatok 570,00
MR śródpiersia 700,00
Test CardioChek – pomiar kreatyniny 40,00
Urografia MR 720,00
Znieczulenie do badania diagnostycznego 800,00
Tomografia komputerowa
Angio TK głowy z kontrastem 600,00
Angio TK innej okolicy anatomicznej z kontrastem 630,00
Dodatkowa dokumentacja zdjęciowa (1 film) 20,00
Kontrast duży (powyżej 50 ml) 210,00
Kontrast mały (do 50 ml) 150,00
TK Calcium Score (uwapnienie naczyń wieńcowych bez kontrastu) 400,00
TK Dental (szczęki i żuchwy) 340,00
TK Dental (szczęki lub żuchwy) 210,00
TK Rekonstrukcja 3D 130,00
TK barku 260,00
TK bronchoskopia wirtualna 560,00
TK głowy 270,00
TK jamy brzusznej (wątroby,nerek,śledziony,trzustka, nadnercza) 320,00
TK jamy brzusznej i miednicy mniejszej (układ moczowy) 450,00
TK klatki piersiowej (w tym HRCT) 300,00
TK kolonoskopia wirtualna 670,00
TK kończyn dolnych z pomiarem rotacji 620,00
TK kości (ramienia, przedramienia, ręki, uda, podudzia, stopy) 270,00
TK kości skroniowej (uszu) 290,00
TK krtani, nosogardła 270,00
TK kręgosłupa (1 odcinek: szyjny/piersiowy/lędźwiowy) 320,00
TK miednicy mniejszej (w tym narządu rodnego lub prostaty) 320,00
TK oczodołów 270,00
TK stawu (łokciowego, kolanowego, skokowego, biodrowego, nadgarstka) 270,00
TK szyi 290,00
TK trauma scan całego ciała ( z kontrastem) 960,00
TK twarzoczaszki 270,00
TK zatok 270,00
Test CardioChek – pomiar kreatyniny 40,00
Znieczulenie do badania diagnostycznego 800,00
USG
Biopsja cienkoigłowa - dodatkowe badanie histopatologiczne materiału z biopsji z kolejnej zmiany 125,00
Biopsja cienkoigłowa guzka pod kontrolą USG + histopatologiczne badanie wycinków z biopsji z jednej zmiany 343,00
Biopsja cienkoigłowa piersi pod kontrolą USG + histopatologiczne badanie wycinków z biopsji z jednej zmiany 343,00
Biopsja cienkoigłowa tarczycy pod kontrolą USG + histopatologiczne badanie wycinków z biopsji z jednej zmiany 343,00
Biopsja cienkoigłowa węzłów chłonnych pod kontrolą USG + histopatologiczne badanie wycinków z biopsji z jednej zmiany 343,00
Biopsja cienkoigłowa zmiany powierzchownej pod kontrola USG + histopatologiczne badanie wycinków z biopsji z jednej zmiany 343,00
Biopsja cienkoigłowa ślinianek pod kontrolą USG + histopatologiczne badanie wycinków z biopsji z jednej zmiany 343,00
Biopsja gruboigłowa - dodatkowe badanie histopatologiczne materiału z biopsji z kolejnej zmiany 218,00
Biopsja gruboigłowa piersi pod kontrolą USG + histopatologiczne badanie wycinków z biopsji z jednej zmiany 527,00
Echo serca dorośli 221,00
Echo serca dzieci 216,00
Echo serca płodu - ciąża mnoga 599,00
Echo serca płodu - ciąża pojedyncza 433,00
Konsultacja kardiologa dziecięcego wraz z Echo serca 339,00
Konsultacja radiologa przy iniekcji 83,00
Obliteracja / pajączki pod kontrolą USG 220 - 331
Obliteracja / wenolektazje pod kontrolą USG 441 - 662
Obliteracja żylaków bez niewydolności żyły systemowej pod kontrolą USG 662 - 883
Obliteracja żyły odpiszczelowej i odstrzałkowej pod kontrolą USG 883 - 1103
Obliteracja żyły piszczelowej pod kontrolą USG 1103,00
Poradnia preluksacyjna (konsultacja wraz z USG stawów biodrowych u niemowląt) 347,00
USG 2 dłoni i 2 nadgarstków 454,00
USG 2 stawów kolanowych 509,00
USG 2 stawów skokowych 509,00
USG 2 stawów łokciowych 527,00
USG Doppler aorty brzusznej i jej odgałęzień 283,00
USG Doppler inny narząd 199,00
USG Doppler tętnic 1 kończyny dolnej/ górnej 185,00
USG Doppler tętnic 2 kończyn dolnych lub górnych 342,00
USG Doppler tętnic i żył 1 kończyny dolnej/ górnej 361,00
USG Doppler tętnic i żył 2 kończyn dolnych lub górnych 591,00
USG Doppler tętnic i żył podobojczykowych 319,00
USG Doppler tętnic i żył szyjnych 319,00
USG Doppler tętnic nerkowych 289,00
USG Doppler tętnic podobojczykowych 250,00
USG Doppler tętnic szyjnych 250,00
USG Doppler wątroby 250,00
USG Doppler żył 1 kończyny dolnej/ górnej 250,00
USG Doppler żył 2 kończyn dolnych lub górnych 386,00
USG Doppler żył podobojczykowych 255,00
USG Doppler żył szyjnych 255,00
USG ciąży - dodatkowa prezentacja 4D 132,00
USG ciąży I trymestr (11-13 tyg.) - ciąża mnoga 361,00
USG ciąży I trymestr (11-13 tyg.) - ciąża pojedyncza 273,00
USG ciąży II trymestr (18-22 tyg.) - ciąża mnoga 361,00
USG ciąży II trymestr (18-22 tyg.) - ciąża pojedyncza 273,00
USG ciąży III trymestr (28-32 tyg.) - ciąża mnoga 361,00
USG ciąży III trymestr (28-32 tyg.) - ciąża pojedyncza 273,00
USG ciąży TV (do 10 tygodnia) 206,00
USG dłoni i nadgarstka 273,00
USG grupy węzłów chłonnych 216,00
USG jamy brzusznej 216,00
USG jamy brzusznej i układu moczowego 281,00
USG jąder 214,00
USG klatki piersiowej/ jam opłucnowych 214,00
USG miednicy kostnej 265,00
USG miednicy mniejszej 214,00
USG mięśni, tkanek miękkich i okołostawowych 267,00
USG nakłucie pod kontrolą 155,00
USG narządu rodnego przez powłoki brzuszne (TA) 187,00
USG narządu rodnego transwaginalne (TV) 216,00
USG okolicy lędźwiowo-krzyżowej dzieci 261,00
USG piersi 216,00
USG prostaty przez powłoki brzuszne 214,00
USG przezciemiączkowe 204,00
USG stawu barkowego 260,00
USG stawu biodrowego 258,00
USG stawu innego 244,00
USG stawu kolanowego 278,00
USG stawu skokowego 258,00
USG stawu łokciowego 267,00
USG stawów biodrowych u dzieci 250,00
USG stopy 258,00
USG tarczycy 216,00
USG tkanek miękkich (skóry i tkanki podskórnej) 207,00
USG transrektalne prostaty 194,00
USG transwaginalne monitorowanie owulacji - kolejne badanie 160,00
USG transwaginalne monitorowanie owulacji - pierwsze badanie 194,00
USG układu moczowego 216,00
USG ścięgna Achillesa 250,00
USG ślinianek 214,00
Wczesne wykrywanie wad rozwojowych płodu (Test Pappa) 672,00