Nasi lekarze

Lek. Marcin Błoński

WYKSZTAŁCENIE:

 • Akademia Medyczna w Warszawie

UZYSKANE SPECJALIZACJE:

 • Ortopedia i Traumatologia Narządu Ruchu

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

 • SPSK im. Prof. A. Grucy w Otwocku

WYKONYWANE ZABIEGI/OPERACJE:

 • artroskopia kolana (zabiegi rekonstrukcyjne i naprawcze)
 • endoprotezoplastyka stawu kolanowego i biodrowego (również z dostępu przedniego- Minimally Invasive Direct Anterior Approach)
 • leczenie zaburzeń zrostu kostnego (stawy rzekome)
 • korekcja zaburzeń długości i osi kończyn
 • chirurgia stawu łokciowego

PUBLIKACJE NAUKOWE:

 • Błoński M, Rylski W, Pomianowski St.:Intramedullary Nailing of Femoral Shaft Fractures – Review of Locking Techniques. Postępy Nauk Medycznych, 2010; 2: 147-152
 • Błoński M, Podgórski A, Zakrzewski P, Pomianowski St.: Leczenie operacyjne wrodzonego zwichnięcia głowy kości promieniowej. Studium przypadku. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja, 2012; 4 (6); Vol. 14, 385-391
 • Zakrzewski P, Kowalski D, Boszczyk A, Urban M, Błoński M, Pomianowski St Złamania bliższego końca kości piszczelowej u chorych w wieku podeszłym. Postępy Nauk Medycznych, 2013; 6: 420-427

KOMUNIKACJA W JĘZYKU:

 • Język Angielski

Specjalności:

operacje ortopedyczne , ortopedia , ortopedia dziecięca