Nasi lekarze

Prof. Jarosław Czubak

 

Absolwent Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Profesor nadzwyczajny w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, doktor habilitowany nauk medycznych.

Specjalizuje się w wielu obszarach z zakresu ortopedii i traumatologii, w szczególności w schorzeniach stawu biodrowego.

W Szpitalu Centrum Profesor będzie wykonywał zabiegi endoprotezoplastyki stawu biodrowego.

 

Uzyskane specjalizacje:

 • 1989: Iº specjalizacji z ortopedii i traumatologii narządu ruchu
 • 1994: IIº specjalizacji z ortopedii i traumatologii narządu ruchu
 • 1993: Doktorat: „Pomiar kąta antetorsji szyjki kości udowej z użyciem ultrasonografii” – promotor prof. dr hab.. Witold Marciniak
 • 2000: Habilitacja „Konfiguracja przestrzenne panewki stawu biodrowego po osteotomii miednicy według Degi w aspekcie badań morfologicznych, klinicznych i radiologicznych”
 • 2007: Prof. nadzwyczajny w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie

 

Doświadczenie zawodowe:

 • 1986-1990: Państwowy Szpital Kliniczny Nr 4 AM w Poznaniu, Instytut Ortopedii i Rehabilitacji AM – asystent
 • 1989-2003: Poradnia Ortopedyczna ZOZ w Grodzisku Wlkp.
 • 1990-2003: Katedra i Klinika Ortopedii Dziecięcej AM w Poznaniu asystent, od 1993 adiunkt, od 2000 adiunkt habilitowany
 • 1994-2006: Gabinet Ortopedyczny Jarosław Czubak w Plewiskach
 • od 2003: Zastępca Kierownika Kliniki Ortopedii CMKP w Otwocku
 • od 2003: Kierownik Oddziału Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej w Klinice Ortopedii CMKP
 • 2006-2010: Zastępca Kierownika Studium Kliniczno – Dydaktycznego w CMKP
 • od 2007: Kierownik Kliniki Ortopedii, Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej CMKP
 • od 2011: Zastępca Dyrektora ds. Dydaktycznych i Naukowych Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie

 

Przebyte kursy i szkolenia:

 • 2-31.10.1987 Artroskopia stawu kolanowego. Niemcy, Kreiskrankenhaus Vilsbiburg (Dir. Dr Rudiger Hohenbleicher)
 • 3–29.10.1988 Artoskopia stawu kolanowego. Niemcy, Kreiskrankenhaus Vilsbiburg (Dir. Dr Rudiger Hohenbleicher)
 • 30.10–5.11.1988 Kurs Ultrasonografie stawu biodrowego. Dept. of Orthopedic Surgery, Universitaet Cologne, Niemcy (Dir. Dr Nikolaus Szoke)
 • 5–6.11.1988 Kurs ultrasonografii stawu biodrowego. Dept. of Orthopedics Surgery, Dusseldorf-Kaiserswerth, Niemcy (Dir. Dr. Johannes Matz)
 • 10–30.06.1989 Artoskopia stawu kolanowego. Niemcy, Kreiskrankenhaus Vilsbiburg (Dir. Dr Rudiger Hohenbleicher)
 • 2–9.12.1989 Kurs ultrasonografii stawu biodrowego. Stolzalpe, Austria, (Dir. Prof. Reinhard Graf)
 • 1.04-3.05.1990 Praca charytatywna w leprozorium (ośrodek dla trędowatych) w Fundzie (Angola) jako wolontariusz Niemieckiego Czerwonego Krzyża oraz organizacji HUMEDICA-Kaufbeuren
 • 10.10–15.12.1991 Dept. of Orthopedics Surgery Christian Albrechts Univesitaet Kiel, Niemcy (Dir. Prof. W. Hassenpflug)
 • 1–31.05.1992 Dept. of Orthopedic Surgery, Kurs ultrasonografii narządu ruchu. Trondheim, Norwegia, (Prof. Terje Terjesen), stypendium MNiSW oraz Norwegian Research Council for Science and Humanities
 • 1–5.08.1994 Orthopedic Summer School. Finlandia Helsinki (Dir Prof. Kalevi Ostermann) Invalid Foundation
 • 6–10.02.1995 Kurs ultrasonografii stawu ramiennego. Monachium, Niemcy (Dir. Dr. Norbert Hien)
 • 4–8.09.1995 Kurs wykonywania potrójnej osteotomii wg Steela. Nemocnice Bulovka, Klinika Ortopedii IPYZ (odpowiednik CMKP), (Dir. Prof. Pavel Dungl) Praga, Czechy
 • 17.09–19.10.1996 Dept. Of Pediatric Orthopedics Rikshospitalet. Oslo, Norwegia (Dir. Prof. Terje Terjesen)
 • 2–31.08.1997 Dept of Orthopedic Surgery – Kurs osteotomii okołopanewkowej. Inselspital, Berno, Szwajcaria (Dir. Prof. Reinhold Ganz), Stypendium Instytutu Maurice’a Muellera w Bernie
 • 26–28.10.1998 Dept. Of Orthopedic Surgery, Kurs osteotomii miednicy. Balgrist Klinik, Zurich, Szwajcaria (Dir. Prof. Urlich Exner) - wykładowca
 • 8–29.11.1998 Dept. Of Pediatric Orthopaedics, kurs osteotomii okołopanewkowej. Children’s Hospital, Harvard Medical School, USA (Dir. Prof. Michael Millis)
 • 7-23.09.2000 Wyjazd charytatywny do szpitala misyjnego w Meghnagar (Madyapradesh) Indie (leczenie następstw POLIO, MPD, wad wrodzonych) jako wolontatriusz Patenschaftkreis Indien i HUMEDICA (Niemcy)
 • 27.08–3.09.2001 Międzynarodowy Kurs Ortopedii Dziecięcej. Orlando, USA (Dir. Prof. Carles Price) – wykładowca
 • 24–26.10.2002 IX Instructional Course Lectures of EFFORT. Kraków, (Dir. Prof. Nikolaus Boehler) – wykładowca
 • 20.11.-5.12.2003 Wyjazd charytatywny do szpitala misyjnego w Jaffna (Sri Lanka) i Miraj (Maharashtra) Indie jako wolontariusz Kinder Not Hilfe i HUMEDICA (Niemcy)
 • 24-25.11.2006 13th EFORT Instructional Course (EFORT IC) Hip surgery. Zurich, Switzerland
 • 17-18.04.2009 EFFORT Instructional Course. Budapeszt, Węgry
 • 1-2.04.2011 EFORT Instructional Course. Berlin, Sommerfeld, Niemcy
 • 12-14.10.2011 EPOS-EFFORT Instructional Course – Pediatrics Trauma. Wiedeń, Austria
 • 6-9.09.2011 SICOT ,,XXV Triennial World Congress”. Praga, Czechy
 • 12-14.10.2011 Wykładowca na EPOS-EFORT Instructional Course. Wiedeń, Austria
 • 23-25.05.2012 Wykładowca 13th EFORT Congress 2012. Berlin, Niemcy
 • 13-15.03.2013 EPOS-EFORT Instructional Course. Wiedeń, Austria – wykłady na zaproszenie pt.: „Bone grafting”, „Metacarpal fractures, scaphoideum”, „Fractures of the phalanges”, „Clavicle fractures and luxations”, “Proximal ulna and radius fractures”
 • 30-31.01.2014 Słowackie Sympozjum Ortopedyczne  – wykładowca
 • 2-5.04.2014 33 Annual Meeting EPOS. Belgia, moderator sesji
 • 15-16.05.2014 Czeskie Sympozjum Ortopedyczne. Praga
 • EPOS – BAT Advanced Course Izmir Turcja – wykładowca
 • 20-21.03.2014 Primary & Revision Hip Masterclass Warsaw, Poland (tematy: Case Study - CLS Brevius stem : In which cases modular neck is needed?; Interactive Case Study)
 • 6-7.02.2015 ISCO’15 –Istambuł, Turcja
 • 11-13.03.2015 EPOS – BAT Trauma Course. Wiedeń
 • 15-18.04.2015 34 Annual Meeting EPOS. Marsylia, Francja
 • 21-25.04.2015 54th Annual Dillehunt Lectureship. Portland, USA
 • 27-29.05.2015 16 th EFORT Congress. Praga, Czechy,
 • 16-18.09.2015 XIX Narodowy Kongres Czeskiego Towarzystwa Ortopedycznego. Praga, Czechy
 • 24-25.09.2015 1 Annual Paediatric Orthopaedic Masters Forum. Genewa, Szwajcaria

 

Członkostwa w towarzystwach naukowych:

 • od 1986 Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne (PTOiTr)
 • od 1991 Sekcja Ortopedii Dziecięcej PTOiTr
 • od 1994 członek International Society for Musculoskeletal Ultrasound - ISMUS
 • od 1996 European Pediatric Orthopaedic Society – EPOS
 • Członek Honorowy Czeskiego Towarzystwa Ortopedycznego
 • Członek Honorowy Słowackiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego


Najważniejsze międzynarodowe i krajowe wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych.

 • Członek komitetu redakcyjnego Journal of Pediatric Orthopaedics B od stycznia 2004 roku
 • Nominacja przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego do Nagrody im. Maurice’a E. Mullera w 2000 rok
 • Doradca Kongresu EFORT Helsinki 2003 desygnowany przez Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne
 • Członek Komitetu Redakcyjnego Kwartalnika Ortopedycznego od 2003 roku
 • Wybór na Vice-Przewodniczącego Sekcji Ortopedii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego – maj 2004 rok
 • Zastępca Redaktora Naczelnego „Ortopedii Traumatologii i Rehabilitacji 2005 rok
 • Zastępca Redaktora Naczelnego „Chirurgii Narządu Ruchu i Ortopedii Polskiej” od 2006 roku
 • Członek Editorial Board „Journal of Children’s Orthopedics” od 2006 roku
 • Przewodniczący Sekcji Ortopedii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego od stycznia 2007
 • Członek Komisji Wyborczej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie

Laureat wielu nagród:

 • Nagroda Indywidualna Naukowa Rektora Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 1998/1999
 • Nagroda Indywidualna Naukowa Rektora Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 1999/2000
 • List Gratulacyjny za osiągnięcia dydaktyczne w roku akademickim 2003/2004 (współautor podręcznika „Degi Ortopedia i Rehabilitacja”)
 • Praca Roku – Edycja 2004 – nagroda przyznana przez wydawców Ortopedii Traumatologii i Rehabilitacji za pracę pt.:  „Miejsce osteotomii okołopanewkowej wg Ganza w leczeniu dysplazji stawu biodrowego u młodzieży i dorosłych”
 • Nagroda za najlepszy plakat na XXXV Zjeździe Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego w Szczecinie 2004. za pracę pt.: „Wykorzystanie osteotomii okołopanewkowej wg Ganza w leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawu biodrowego – wczesne wyniki”
 • Nagroda Rektora Akademii Medycznej w Warszawie za pracę studencką ze Studenckiego Koła Naukowego przy SPSK im. Adama Grucy w Otwocku pt.: „Opracowanie anatomiczne tętnicy okalającej udo przyśrodkowej jako wstęp do mikrochirurgicznej rekonstrukcji naczyniowej” – praca realizowana dalej obecnie przez uczestnika Studium Doktoranckiego przy CMKP
 • Wyróżnienie Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego dla pracy studenckiej studencką ze Studenckiego Koła Naukowego przy SPSK im. Adama Grucy w Otwocku pt.: „Opracowanie anatomiczne tętnicy okalającej udo przyśrodkowej jako wstęp do mikrochirurgicznej rekonstrukcji naczyniowej” – praca realizowana dalej obecnie przez uczestnika Studium Doktoranckiego przy CMKP
 • Nagrody Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego

 

Odznaczenia:

 • Złoty Krzyż Zasługi
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej
 • Medal Honorowy Niemieckiego Towarzystwa Ortopedycznego
 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
 • Medal „Pro Patria” za opiekę nad weteranami i osobami represjonowanymi

 

Tematyka badań naukowych:

 • Rozwojowe zwichnięcie i dysplazja stawu biodrowego
 • Młodzieńcze złuszczenie głowy kości udowej
 • Martwica jałowa głowy kości udowej
 • Jałowa martwica głowy kości udowej u dzieci (choroba Perthesa)
 • Komputerowe wspomaganie chirurgii ortopedycznej
 • Skrzywienia boczne kręgosłupa
 • Niedorozwój dalszej części ciała
 • Stopa końsko-szpotawa
 • Stopa koślawo płaska statyczna
 • Stopa wydrążona
 • Wady goleni
 • Wrodzona łamliwość kości /Osteogenesis imperfecta/
 • Płodowe zbliznowacenie mięśni – artrogrypoza
 • Dziecko z przepukliną oponowo-rdzeniową
 • Skrócenie mięśni grupy tylnej uda
 • Mózgowe porażenie dziecięce
 • Kazuistyka rzadkich schorzeń układu kostno-stawowego
 • Traumatologia narządu ruchu

 

Realizacja grantów:

Kierownik licznych projektów badawczych prowadzonych w:

 • Akademii Medycznej w Poznaniu
 • Komitecie Badań Naukowych w Warszawie
 • Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie

 

Zainteresowania, hobby:

 • Kolarstwo szosowe i górskie
 • Narciarstwo: funcarving

 

Specjalności:

operacje ortopedyczne