Nasi lekarze

Lek. med. Jacek Mazek

Wydrukuj

Ukończona Wojskowa Akademia Medyczna w Łodzi. Specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Doświadczenie zawodowe zdobywał Szpitalu Klinicznym w Otwocku.

Wykonywane zabiegi operacyjne:

 • Artroskopia biodra
 • Endoprotezoplastykę biodra 
 • Plastyka pasma biodrowo-piszczelowego
 • Usuniecie kaletki krętarza większego
 • Artroskopia stawu biodrowego rekonstrukcje obrąbka, szycie rotatorór, operacje biodra trzeskającego zewnętrznego i wewnętrznego, operacje konfliktu udowo - panewkowego
 • Chirurgia kolana
 • Artroskopia kolana i rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego
 • Artroskopia kolana i rekonstrukcja kompleksu tylno-bocznego / więzadła pobocznego bocznego
 • Artroskopia kolana (usunięcie ciała wolnego, fałdu błony maziowej, zrostów, przecięcie troczków bocznych, synowektomia)
 • Artroskopia kolana (usunięcie  materiałów zespalających)
 • Atroskopia kolana i wypełnienie kanałów po rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego / tylnego
 • Artroskopia kolana i przeszczep łąkotki
 • Artroskopia kolana  i szycie łąkotki
 • Artroskopia kolana i usunięcie łąkotki
 • Artroskopia kolana i plastyka chrząstki (mikrozłamania lub mechaniczna plastyka lub termiczna plastyka )
 • Artroskopia kolana i plastyka chrząstki metodą pokrycia membraną biologiczną - kolagenową
 • Artroskopia kolana i reinsercja / stabilizacja fragmentow chrzestno-kostnych w chorobie osteochondritis dissecans (OCD)
 • Artroskopia kolana i usunięcie cysty Baker'a
 • Artroskopia kolana i osteotomia korekcyjna osi piszczeli lub uda (Pudu, Tomofix, iBalance)
 • Artroskopia kolana i osteotomia guzowatości piszczeli metodą Fulkersona / Elmslie Trillat
 • Rekonstrukcja więzadła pobocznego przyśrodkowego (LCT)
 • Rekonstrukcja więzadła rzepkowo-udowego przyśrodkowego (zerwanie troczków przyśrodkowych, nawykowe zwichnięcie rzepki)
 • Usunięcie cysty Backer'a metodą otwartą i artroskopową
 • Usunięcie kaletki przedrzepkowej (bursektomia)
 • Bursoskopia i usunięcie fragmentów chrzęstno-kostnych w chorobie Osgood-Schlatera
 • Operacja w obrębie stawu kolanowego - inna
 • Chirurgia stawu skokowego i stopy
 • Artroskopia stawu skokowego 
 • Artroskopowa rekonstrukcja ATFL
 • Rekonstrukcja więzadeł kompleksu bocznego / przyśrodkowego stawu skokowego
 • Rekonstrukcja troczka ścięgien strzałkowych
 • Szycie więzadeł kompleksu bocznego / przyśrodkowego stawu skokowego
 • Szycie ścięgna Achillesa na otwarto metodą artroskopową
 • Rekonstrukcja ścięgna Achillesa
 • Plastyka rozcięgna piętowego (ostroga piętowa)
 • Plastyka ścięgien strzałkowych
 • Artrodeza artroskopowa
 • Podanie czynnika wzrostu do rozcięgna piętowego
 • Podanie czynnika wzrostu (PRP) do ścięgna Achillesa
 • Operacja w obrębie stawu skokowego/stopy - inna
 • Chirurgia barku
 • Artroskopia barku szycie rotatorów, rekonstrukcja obrąbka
 • Artrokopia przestrzeni łopatkowo – żebrowej w leczeniu łopatki trzaskającej
 • Repozycja stawu barkowego
 • Operacja w obrębie stawu barkowego - inna
 • Chirurgia stawu łokciowego
 • Artroskopia stawu łokciowego 
 • Uwolnienie gałązki głębokiej nerwu promieniowego ("zespół supinatora")
 • Tenotomia proksymalna przyczepu prostowników nadgarstka ("łokieć tenisisty") artroskopowo
 • Tenotomia proksymalna przyczepu zginaczy nadgarstka ("łokieć golfisty")
 • Transpozycja nerwu łokciowego
 • Odbarczenie nerwu łokciowego
 • Uwolnienie przykurczu torebki stawowej - staw łokciowy artroskopowo
 • Usunięcie skostnień stawu łokciowego
 • Usunięcie kaletki wyrostka łokciowego (bursektomia)
 • Podanie czynnika wzrostu w "łokciu tenisisty / golfisty"
 • Operacja w obrębie stawu łokciowego - inna
 • Chirurgia ręki
 • Odbarczenie nerwu pośrodkowego w zespole cieśni kanału artroskopowo
 • Odbarczenie / plastyka ścięgna w chorobie de Quervaine'a   
 • Korekcja palca trzaskającego
 • Odbarczenie ścięgien w zapaleniu pochewek ścięgnistych z wysiękiem
 • Usuniecie ganglionu

Przebyte kursy i szkolenia:
 • 2015 – szkolenie  z artroskopii biodra – AANA – Chicago – USA
 • 2014 – szkolenie z chirurgii biodra i barku w SCOI (USA) i w Niemczech
 • 2013 – otworzony przewód doktorski – temat pracy „Analiza wyników szycia zerwanego ścięgna Achillesa pod kontrolą śródoperacyjnego badania USG"
 • 2012 – szkolenie z artroskopii stawu biodrowego – AANA – Chicago – USA
 • 2011 – szkolenie z artroskopii stawu biodrowego – San Francisco – USA
 • 2011 – Szkolenie z zaawansowanej chirurgii rekonstrukcji artroskopowej więzadła krzyżowego przedniego Porto – Portugalia
 • 2008 – Kurs artroskopii stawu biodrowego w Edynburgu – Wielka Brytania u dr R. Villar’a
 • 2006 – Kurs Artroskopii Biodra i Kolana w Wiedniu - Austria
 • Szkolenie rezydentów ortopedii w Centrum szkolenia ortopedów w Chicago
 • 2006 – szkolenia i kursy z artroskopii stawu kolanowego, barkowego, łokciowego, skokowego w AANA w Chicago – USA szkolenie z protezoplastyki stawu kolanowego, biodrowego w Rush Hospital w Chicago – USA, oraz z artroskopii w Uniwersytecie Chicago - USA (dr B. Reider)
 • 2005 – Szkolenie w zakresie artroskopii I protezoplastyki barku w Mediolanie - Włochy  (dr Castagna, prof. Randeli) szkolenie w zakresie artroskopii stawu kolanowego w Mediolanie – Włochy (dr Arnaldi)
 • 2005 – Kurs Artroskopii Barku w Monachium - Niemcy
 • 2004 Szkolenie w zakresie artroskopii barku i biodra w SCOI Los Angeles - USA (dr S. Snyder, C. Guanche), szkolenie w dziedzinie artroskopii barku i protezoplastyce stawu ramiennego w Humanitas Hospital w Mediolanie – Włochy (dr A. Castagna) szkolenie w dziedzinie chirurgii barku w Purpan Hospital w Toulouse – Francja (prof. M. Mansat)

Członek organizacji medycznych:

 •  International Society for Hip Arthroscopy
 •  International Member Arthroscopy Association of North America
 •  Polskie Towarzystwo Ortopedii I Traumatologii
 •  Polskie Towarzystwo Artroskopii
 •  ISAKOS

Publikacje:

 • Endoskopia przestrzeni łopatkowo – żebrowej (prezentacja metody) – J. Mazek, S. Łukawski, M. Langner – Chirurgia Narządu Ruchu i Ortopedia Polska tom 71 2006 rok zeszyt 2
 • Późna ocena wyników leczenia niestabilności stawów kolanowych endoprotezą Leds – Keio – M. Wąsowski, J. Mazek, S. Pomianowski, M. Skrzos – Buciak, D. Kowalski, M. Urban – Artroskopia i Chirurgia Stawów Vol 5, No. 2, 2009
 • Wyniki leczenia niestabilności przedniej stawów kolanowych z zastosowaniem endoprotezy Leeds-Keio - Marcin Wąsowski, Maciej Płończak, Jacek Mazek, Piotr Malawski, Rafał Kamiński, Maciej Langner, Stanisław Pomianowski - Postępy nauk medycznych Nr 2 luty rok 2010 tom XXIII
 • Błędy wnioskowania w prognozach badań epidemiologicznych schorzeń ortopedycznych ... Jan Kaczmarek, Krzysztof Mikinka, Zdzisław Kilian, Jacek Mazek: Kwartalnik Ortopedyczny zeszyt 3 2002 rok
 • Badanie zmienności wieloletnich częstości występowania wad kręgosłupa ... Jan Kaczmarek, Krzysztof Rzepecki, Zdzisław Kilian, Jacek Mazek: Kwartalnik Ortopedyczny zeszyt 3 2002 rok
 • Artroskopia stawu biodrowego wskazania do zabiegu – analiza 45 przypadków Jacek Mazek, Jarosław Czubak, Maciej Płończak, Marcin Wąsowski

Przyjmuje pacjentów w języku angielskim.

Specjalizacje:

operacje ortopedyczne , ortopedia