Nasi lekarze

Dr n. med. Grzegorz Grys

WYKSZTAŁCENIE:

  • Akademia Medyczna w Warszawie

UZYSKANE SPECJALIZACJE:

  • I i II stopień specjalizacji w zakresie ortopedii i traumatologii

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

  • Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Prof. Adama Grucy CMKP w Otwocku

DODATKOWE UMIEJĘTNOŚCI/ SPECJALIZACJE:

  • Stopień naukowy Doktora nauk medycznych na podstawie rozprawy doktorskiej „Badania laserowo-dopplerowskie w diagnostyce zespołu Sudecka po wygojonych złamaniach trzonów kości goleni” 2003r
  • Konsultant ds. Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Enel - Med

WYKONYWANE ZABIEGI/OPERACJE:

  • Operacje w zakresie stawu łokciowego

PUBLIKACJE NAUKOWE:

  • około 15 publikacji w czasopismach naukowych
  • około 15 doniesień zjazdowych

KOMUNIKACJA W JĘZYKU:

  • Język polski

Specjalności:

operacje ortopedyczne , ortopedia