Lekarze

Lek. dent. Karol Borkowski

Absolwent Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego Akademii Medycznej we Wrocławiu z 2001 r.

Zajmuje się diagnostyką, leczeniem zachowawczym i operacyjnym schorzeń jamy ustnej, części twarzowej czaszki oraz implantologią stomatologiczną. Zainteresowania szczegółowe: chirurgia ortognatyczna, złożone przypadki implantologiczne.

Specjalista chirurgii szczękowo-twarzowej.

Lekarz konsultant z zakresu chirurgii szczękowo-twarzowej, stomatologicznej i implantologii w zaprzyjaźnionych jednostkach: Clinident we Wrocławiu oraz Szpital Specjalistyczny Ort-Medica w Ostrowie Wielkopolskim.

Autor i współautor prac naukowych oraz wystąpień zjazdowych z zakresu zastosowania modeli sterelitograficznych w chirurgii rekonstrukcyjnej części twarzowej czaszki, a także w implantologii.Specjalności:

implantologia