Polityka prywatności

Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926, z późn.zm.) przekazuje poniżej informacje na temat przechowywania, przetwarzania i celów przetwarzania danych, mającą charakter zapewnienia o zachowaniu należytej staranności po stronie Centrum Medycznego ENEL-MED.

  1. Administratorem podanych danych osobowych jest Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. z siedzibą w Warszawie (00-195) przy ul. Słomińskiego 19 lok 524 (ENEL-MED),
  2. Wypełnienie formularza kontaktowego lub wniosku online oznacza przesłanie danych osobowych znajdujących się w formularzu/wniosku online do ENEL-MED. Dane będą przetwarzane przez ENEL-MED w celu podjęcia przez ENEL-MED na Pana/Pani wniosek niezbędnych działań związanych przekazaniem informacji, sprzedażą i marketingiem własnych produktów i usług ENEL-MED. Państwa dane osobowe nie będą przekazane przez ENEL-MED podmiotom trzecim.
  3. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednakże ich podanie warunkuje wykonywanie czynności o których mowa w pkt 2. ENEL-MED informuje o przysługującym Państwu na podstawie art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych prawie dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.
  4. W celu zmodyfikowania lub usunięcia danych prosimy o kontakt pod adresem mailowym: Web@enel.pl
  5. Informujemy, iż na podstawie art.10 ust. 2 ustawy z 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204, z późn. zm.) udostępnienie adresu e-mail oznacza zgodę na otrzymywanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej od Centrum Medycznego ENEL-MED. S.A informacji handlowych w rozumieniu art. 2 pkt 2 wymienionej wyżej ustawy.