Komunikaty prasowe

Enel-Med – rynkowy lider dynamiki sprzedażyArchiwum wiadomości

Enel-Med opublikował sprawozdania finansowe i sprawozdania z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej oraz sprawozdanie na temat informacji niefinansowych za rok 2017. Z danych wynika, że firma osiągnęła najwyższy poziom dynamiki sprzedaży na rynku usług medycznych na tle bezpośrednich konkurentów.

  • Przychody firmy już od kilku lat utrzymują się na rosnącym poziomie, w roku 2017 wyniosły 319,8 mln zł (dane jednostkowe) i jest to wzrost o 18% w stosunku do roku 2016. Jest to wynik ponad dwukrotnie wyższy niż dynamika sprzedaży rynku medycznego.
  • CM Enel-Med S.A. utrzymuje wysoką dynamikę sprzedaży abonamentów stanowiących 67% przychodów Spółki, jest to wzrost na poziomie 17% w stosunku do roku poprzedniego.

Spółka zanotowała również znaczący wzrost przychodów w obszarze przychodni. To przede wszystkim efekt intensywnej sprzedaży abonamentów medycznych oraz pozyskania dużej liczby nowych pacjentów indywidualnych, którzy docenili wysoką jakość świadczonych usług w placówkach ENEL-MED (18% wzrost sprzedaży komercyjnej od klientów indywidualnych w stosunku do roku 2016).

ENEL-MED jest lider rynku usług stomatologicznych i dysponuje siecią ponad 70 gabinetów stomatologicznych w całej Polsce. Sprzedaż w obszarze stomatologii za 2017 rok jest o 14% wyższa niż w roku ubiegłym. Ze względu na wysoką marżowość usług stomatologicznych Spółka planuje intensyfikacje rozwoju tego obszaru.

Dynamika sprzedaży abonamentów medycznych, brak rotacji klientów, znakomita pozycja konkurencyjna skłaniają Grupę do inwestowania w kolejne przychodnie wielospecjalistyczne również na drodze akwizycji. Rok 2017 był rokiem bardzo dużych inwestycji, Grupa otworzyła 5 nowych placówek wielospecjalistycznych oraz nową placówkę ENEL-SPORT w Łodzi. Ponadto w III kwartale 2017 r. Grupa Kapitałowa ENEL-MED powiększyła się o dwa podmioty prowadzące działalność leczniczą oraz podmiot prowadzący placówkę zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku. W kolejnych latach Spółka planuje dalszy rozwój ENEL-SPORT w nowych aglomeracjach oraz rozwój stomatologii, centrów diagnostyki obrazowej ze szczególnym uwzględnieniem MRI i przychodni wieloprofilowych. – komentuje Adam Rozwadowski, Prezes Zarządu CM ENEL-MED S.A.

Firma ma świadomość, że nowe inwestycje stanowią dość duże obciążenie dla Spółki. Niemniej jest to niezbędne, aby utrzymać pozycję czołowego gracza na rynku prywatnych usług medycznych. Podejmowane działania inwestycyjne powinny pozytywnie wpłynąć na wyniki Spółki w kolejnych latach i stanowią część długoterminowej strategii firmy. Poczynione inwestycje w 2017 roku spowodowały wzrost potencjału Spółki o 35%, co przekłada się na komfort obsługi dynamicznie przyrastającej liczby pacjentów.

ENEL-MED stawia na nowe technologie, czyli rozwój telemedycyny. W szczególności dotyczy to tzw. telewizyt, uruchomionych przez Spółkę na przełomie roku. Ponadto Spółka planuje rozwój systemów teleinformatycznych firmy, mających na celu dalsze usprawnienie obsługi klienta m.in. system medyczny, czy wdrożone w 2017 roku aplikację mobilną i portal dla kontrahentów.- mówi Adam Rozwadowski, Prezes Zarządu CM ENEL-MED S.A.

W tym roku Grupa po raz pierwszy opublikowała sprawozdanie na temat informacji niefinansowych, z którego możemy dowiedzieć się, że firma prowadzi świadomą politykę zrównoważonego rozwoju we wszystkich obszarach biznesowych i społecznych. Jako firma medyczna zwraca szczególną uwagę na kwestie społeczne, w tym na tematy związane ze zdrowiem naszych obywateli.