Komunikaty prasowe

ENEL-MED: intensywny rozwój, otwarcia kolejnych placówek medycznychArchiwum wiadomości

Pierwszy kwartał 2016 roku to kontynuacja działań inwestycyjnych zgodnie z ogłoszoną strategią rozwoju. W prezentowanym okresie otwarta została kolejna przychodnia ogólnomedyczna zlokalizowana w Warszawie, przy ul. Postępu oraz druga placówka ENEL-MED w Katowicach, wyposażona w 3-teslowy rezonans magnetyczny GE Signa HDxt - jeden z najbardziej nowoczesnych urządzeń tego typu w Polsce.

Na początku stycznia 2016 r. Grupa ENEL-MED rozpoczęła także prowadzenie domu długoterminowej opieki nad osobami starszymi w Ksawerowie pod Łodzią. Placówka ta zapewnia całodobową opiekę osobom w podeszłym wieku, niepełnosprawnym, a także przewlekle chorym.  Ośrodek zapewnia również rehabilitację leczniczą w warunkach ambulatoryjnych.

W pierwszym kwartale 2016 roku Spółka osiągnęła 65,2 mln zł przychodów, jest to wzrost o 16% w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego, jednak wzmożone działania inwestycyjne poczynione w czwartym kwartale 2015 r. oraz w pierwszych miesiącach 2016 roku przyczyniły się do zwiększenia kosztów, co wpłynęło na wyniki finansowe Spółki, w tym stratę netto, która wyniosła 0,3 mln zł.

W czwartym  kwartale 2015 roku  i pierwszym  kwartale 2016 Grupa ENEL-MED łącznie wydała na inwestycje ok. 24 mln zł, z czego 19 mln zł zostało wydane w 2015 r., a 5 mln w 2016. Niemniej jednak na wynik finansowy pierwszego kwartału największy wpływ miał wzrost kosztów stałych nowych placówek. Należy pamiętać ze otwarcie nowych placówek zawsze powoduje skokowy wzrost kosztów, które z czasem są niwelowane wzrastającymi przychodamimówi Adam Rozwadowski, Prezes Zarządu Centrum Medycznego ENEL-MED S.A.

Wydatki inwestycyjne wpływają głownie na wzrost amortyzacji, która w pierwszym kwartale 2016 r. była o 27,4% wyższa niż w analogicznym okresie roku ubiegłego (wyniosła ona ok. 700 tys. zł więcej niż w 2015 roku). Osiągnięty wynik brutto pierwszego kwartału 2016 roku jest lepszy o 626 tys. zł w stosunku do wewnętrznej niepublikowanej projekcji finansowej  Zarządudodaje Adam Rozwadowski.

W kwietniu 2016 roku otwarta została druga klinika medycyny sportowej – Centrum Ortopedii i Rehabilitacji ENEL-SPORT przy ul. Myśliwieckiej w Warszawie, tym razem dedykowana głównie dzieciom i młodzieży. W placówce znajduje się także Centrum Treningu Personalnego z ponad 100-metrową, profesjonalnie wyposażoną strefą treningową oraz Centrum Odnowy Biologicznej.

W kolejnych miesiącach 2016 roku spółka nadal będzie otwierać placówki medyczne w dużych aglomeracjach miejskich. Nowe inwestycje finansowane będą ze środków własnych Grupy Kapitałowej oraz zewnętrznych źródeł finansowania. Wszystkie nowe inwestycje planowane i realizowane będą z zachowaniem bezpieczeństwa finansowego.