Zarząd

Piotr Janaszek-Seydlitz, Dyrektor Finansowy, Członek ZarząduArchiwum wiadomości

Piotr Janaszek-Seydlitz w spółce Centrum Medyczne ENEL-MED. S.A. pracuje od 2014, w której od 2015 zajmuje stanowisko Dyrektora Finansowego a od 29 czerwca 2018 pełni również funkcję Członka Zarządu.

Piotr Janaszek posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentem Wydziału Radioelektroniki Politechniki Warszawskiej (wydział Inżynierii Jądrowej i Medycznej), na której otrzymał tytuł magistra inżyniera elektronika. Od 1994 roku związany z rynkiem kapitałowym. Posiada licencję maklera papierów wartościowych. W latach 1994-96 pracował w Centrum Operacji Kapitałowych Banku Handlowego w Warszawie S.A. jako makler giełdowy, a następnie jako dealer banku na rynku instrumentów dłużnych. Doświadczenie z zakresu finansów poszerzał w kolejnych latach (1997-2005) w czasie pracy w międzynarodowej firmie doradczej PricewaterhouseCoopers sp. z o.o. (obecnie PwC sp. z o.o.), gdzie odpowiedzialny był między innymi za przygotowanie i wdrożenie globalnego systemu wspomagającego raportowanie finansowe firmy. Przeprowadził kilkanaście dużych projektów informatycznych związanych z zarządzaniem finansami, kilka z nich o zasięgu międzynarodowym. Następnie zajmował się controllingiem finansowym spółek wchodzących w skład grupy PwC. W latach 2004-2005 kierował działem controllingu wewnętrznego PwC. W latach 2005-13 pracował na stanowisku Dyrektora Finansowego w międzynarodowej kancelarii prawnej Wierzbowski Eversheds sp.k., gdzie nadzorował pracę działów księgowości, kadrowo-płacowego oraz IT.

Interesuje się fotografią a jego pasją jest żeglarstwo.

Główne obszary odpowiedzialności:

  • opracowywanie, aktualizowanie i realizacja strategii rozwoju Spółki i jej Grupy Kapitałowej w obszarze finansowym,
  • kształtowanie polityki finansowej w Spółce i jej Grupie Kapitałowej,
  • finanse we wszystkich obszarach i dziedzinach działania Spółki i jej Grupy Kapitałowej,
  • kontrola finansowa w Spółce i jej Grupie Kapitałowej,
  • polityka podatkowa Spółki i jej Grupy Kapitałowej.