Zarząd

Jacek Rozwadowski, Prezes Zarządu, Dyrektor ZarządzającyArchiwum wiadomości

Jacek Jakub Rozwadowski - Prezes Zarządu, Dyrektor Zarządzający - pełniący funkcję członka Zarządu od dnia 22 grudnia 2006 r. Od 29 czerwca 2018 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu.

Związany jest z firmą od 2002 r. Od 15 stycznia 2009 r. do 28 czerwca 2018 r. pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu. Od października 2008 r., jako Dyrektor Zarządzający, odpowiada za realizację określonej przez Zarząd strategii firmy. Nadzoruje pracę pionów biznesowych ENEL-MED oraz działów i departamentów operacyjnych. Zanim podjął pracę w sektorze medycznym, był związany z branżą motoryzacyjną. W latach 1999 – 2002 zajmował się marketingiem i sprzedażą w DAF Trucks Polska Sp. z o.o. Wcześniej przez rok pracował dla DAF Trucks NV Holland, w którym był odpowiedzialny za sprzedaż na region Polski. W latach 1996 – 1998 obejmował stanowisko project managera w Elektrim S.A. Jacek Rozwadowski był uczestnikiem wielu szkoleń zawodowych poświęconych marketingowi, sprzedaży oraz współpracy z mediami.

Absolwent marketingu Wyższej Szkoły Businessu i Administracji w Warszawie.

Interesuje się historią drugiej wojny światowej. Jego hobby to podróże, snowboard, gra na gitarze.

Główne obszary odpowiedzialności:

  • opracowywanie, aktualizowanie i realizacja strategii rozwoju Spółki i jej Grupy Kapitałowej,
  • zarządzanie działalnością operacyjną Spółki i jej Grupy Kapitałowej,
  • kompleksowe zarządzanie ryzykiem na poziomie korporacyjnym,
  • nadzór korporacyjny oraz stosowanie w Spółce przyjętych zasad ładu korporacyjnego,
  • nadzór korporacyjny nad podmiotami zależnymi od Spółki,
  • wypełnienie obowiązków informacyjnych i publikacyjnych w zakresie wymaganym przepisami prawa,
  • tworzenie, aktualizowanie i utrzymanie spójności wewnętrznych aktów regulujących zasady funkcjonowania Spółki,
  • działania komunikacyjno-wizerunkowe w Spółce i jej Grupie Kapitałowej,
  • kształtowanie relacji z zewnętrznym otoczeniem biznesowym Spółki i jej Grupy Kapitałowej,
  • zarządzanie kapitałem ludzkim.