Zarząd

Bartosz Rozwadowski, Dyrektor ds. Inwestycji i Zakupów, Członek ZarząduArchiwum wiadomości

Bartosz Rozwadowski związany jest ze Spółką od 2004 roku, od 2009 roku pełni funkcję prokurenta Spółki, od 2014 roku jest Dyrektorem ds. Inwestycji i Zakupów a od 29 czerwca 2018 jest również Członkiem Zarządu.

Posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem prawa Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Warszawie. W latach 2007 – 2009 prowadził diagnostyczne procesy inwestycyjne jako kierownik projektu. Następnie w latach 2009 - 2013 kierował działem inwestycji i eksploatacji, aby na koniec przekształcić prowadzony przez siebie obszar w Pion biznesowy zajmujący się rozwojem, infrastrukturą oraz zakupami całej Spółki.

Obecnie Bartosz Adam Rozwadowski pełni funkcję członka Zarządu w następujących spółkach zależnych od Centrum Medycznego ENEL-MED Spółki Akcyjnej: jest Wiceprezesem Zarządu w ENEL-MED spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (od lipca 2017 r.) oraz członkiem Zarządu w Enel Invest spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (od lipca 2014 r.). 

Interesuje się motoryzacją. Jego pasją są podróże, sporty ekstremalne i zimowe.

Główne obszary odpowiedzialności:

  • opracowywanie, aktualizowanie i realizacja polityki zakupowej Spółki i jej Grupy Kapitałowej,
  • koordynacja procesów inwestycyjnych oraz projektów rozwojowych Spółki i jej Grupy Kapitałowej,
  • inicjowanie, opracowywanie i wdrażanie standardów zarządczych w procesie zarządzania projektami,
  • zarządzanie nieruchomościami wykorzystywanymi na potrzeby Spółki.