Rada Nadzorcza

Anna Rozwadowska, Przewodniczący Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu SpółkiArchiwum wiadomości

Związana ze Spółką od początku jej istnienia. Absolwentka Wydziału Elektrycznego Politechniki Gdańskiej. Zajmowała stanowisko Wiceprezesa i Członka Zarządu. Rozwinęła Centrum Stomatologii ENEL-MED.

W 1994 r. powołała do życia Ośrodek Szkolenia Podyplomowego dla Stomatologów, który kształcił specjalistów z całego kraju. Zarządzając Departamentem Operacyjnym odpowiadała za zapewnienie efektywności jakościowej i finansowej funkcjonowania oddziałów Spółki, jakości obsługi pacjenta oraz koordynowanie nowo otwieranych oddziałów. W Radzie Nadzorczej odpowiedzialna za audyty wewnętrzne. Od 19 lipca 2018 r. jest Członkiem Komitetu Audytu Spółki.

Od dwudziestu lat gra w brydża. Pasjonuje się ogrodem, podróżami, jazdą na nartach i wycieczkami rowerowymi.

Zgodnie ze złożonym przez Panią Annę Rozwadowską oświadczeniem nie spełnia ona kryteriów niezależności z Załącznika II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).