Rada Nadzorcza

Anna Piszcz, Członek Rady NadzorczejArchiwum wiadomości

Członek Rady Nadzorczej od 2006 r. Doktor habilitowany nauk prawnych, pracownik Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku od 2006 r.

Początkowo, jako Asystent w Katedrze Prawa Administracyjnego, a w latach 2006-2015 Adiunkt w Katedrze Prawa Gospodarczego Publicznego. Od października 2015 r. profesor Uniwersytetu w Białymstoku, p.o. Kierownika Katedry Prawa Gospodarczego Publicznego. Radca prawny, od 2010 r. do 2012 r. partner Kancelarii Radców Prawnych Bieluk i Partnerzy. Od maja 2014 r. do maja -2017 wchodziła w skład Rady Doradczej przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Zainteresowania naukowe: ochrona konkurencji i konsumentów.

Od 8 czerwca 2017 r. do 19.07.2018 r. była członkiem Komitetu Audytu Spółki oraz pełniła funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu.

Zgodnie ze złożonym przez Panią Annę Piszcz oświadczeniem nie spełnia ona kryteriów niezależności z Załącznika II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej). Pani Anna Piszcz spełnia kryteria niezależności określone w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.