Rada Nadzorcza

Andrzej Sałasiński, Członek Rady Nadzorczej oraz Członek Komitetu Audytu SpółkiArchiwum wiadomości

Absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (1992 r.). Obecnie członek zarządu NCBR Investment Fund ASI S.A., spółki zależnej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Od 19 lipca 2018 r. jest Członkiem Komitetu Audytu Spółki.

W okresie od sierpnia 2016 r. do grudnia 2019 r. członek zarządu Krajowego Funduszu Kapitałowego S.A. Od 2013 r. do czerwca 2016 zajmował stanowisko Wiceprezesa Zarządu w spółce Fundusze Inwestycji Polskich TFI S.A.. Uprzednio od grudnia 2008 r. do grudnia 2012 r. pełnił funkcję Dyrektora Biura Finansowego Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A./PZU Asset Management S.A. W latach 2003-2008 był Głównym Specjalistą w Zespole Finansowym Agencji Nieruchomości Rolnych. Od października 1998 r. do kwietnia 2003 r. pełnił funkcję Dyrektora Finansowego w spółce DWWS S.A., zajmującej się działalnością wydawniczą. W okresie od kwietnia 1996 r. do września 1998 r. był Koordynatorem ds. finansów w AGA Gaz sp. z o.o., zajmującej się produkcją i dystrybucją gazów technicznych. Od września 1993 r. do kwietnia 1996 r. był Dyrektorem Działu Zagranicznego w Banku Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych S.A. Od czerwca 1992 r. do sierpnia 1993 r. zajmował stanowisko Specjalisty ds. finansów w INTERBANK S.A. W roku 2007 złożył z wynikiem pozytywnym egzamin do państwowego zasobu kadrowego przeprowadzany przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej.

Zgodnie ze złożonym przez Pana Andrzeja Sałasińskiego oświadczeniem spełnia on kryteria niezależności z Załącznika II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).