Rada Nadzorcza

Adam Ciuhak, Członek Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Audytu SpółkiArchiwum wiadomości

Absolwent Wydziału Ekonomiki i Organizacji Produkcji (specjalizacja Ekonomika i Organizacja Przemysłu) Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Doradca podatkowy i Prezes Zarządu Grupy Strategia sp. z o.o., Strategia Audit sp. z o.o., Strategia Finance sp. z o.o., Strategia Tax sp. z o.o..

Rozpoczął karierę w 1993 r. w BDO Polska sp. z o.o., obejmując stanowisko Starszego Asystenta Biegłego Rewidenta, które obejmował do roku 1998. W latach 1998-2000 Dyrektor Finansowy w Animex S.A. Od 2000 r. także Doradca Prezesa Zarządu w Animex S.A.

Z dniem 8 czerwca 2017 r. został powołany w skład Komitetu Audytu Spółki. Od dnia 19 lipca 2018 r. pełni funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu. Zgodnie ze złożonym przez Pana Adama Ciuhaka oświadczeniem spełnia on kryteria niezależności z Załącznika II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej). W ocenie Rady Nadzorczej nie istnieją związki ani okoliczności, które skutkowałyby niespełnianiem przez Pana Adama Ciuhaka kryteriów niezależności określonych w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE. Pan Adam Ciuhak spełnia również kryteria niezależności określone w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.