Akcjonariat

Akcjonariusz Liczba akcji % kapitału Liczba głosów % głosów
Adam Rozwadowski* 6.674.100 28,3% 6.674.100 28,3%
Anna Rozwadowska* 6. 674.145 28,3% 6. 674.145 28,3%
Generali OFE** 3.600.000 15,3% 3.600.000 15,3%
OFE PZU ,,Złota Jesień"** 2.057.735 8,7% 2.057.735 8,7%
Jacek Rozwadowski * 1.013.510 4,3% 1.013.510 4,3%
Bartosz Rozwadowski * 972.650 4,1% 972.650 4,1%
Pozostali akcjonariusze 2.574.760 10,9% 2.574.760 10,9%

* pomiędzy Adamem Stanisławem Rozwadowskim, Anną Marią Rozwadowską, Jackiem Jakubem Rozwadowskim oraz Bartoszem Adamem Rozwadowskim istnieje domniemanie porozumienia dotyczącego nabywania akcji Spółki lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu lub prowadzenia trwałej polityki wobec Spółki. Łącznie posiadają oni 15.334.405 akcji (ok. 65% kapitału zakładowego Spółki) upoważniających do oddania 15.334.405 głosów na WZA (ok. 65% głosów).

** Zgodnie z informacjami uzyskanymi w związku ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. z dnia 7 lipca 2020 r.