Informacje finansowe

Wybrane dane finansowe (w mln zł)
Przychód 107,57 417,52 307,83 203,73
Amortyzacja 14,25 56,57 42,35 27,97
Zysk na sprzedaży 4,42 25,14 14,53 8,98
EBIT -0,15 6,53 8,49 -1,41
Zysk (strata) brutto -12,84 -1,44 -9,12 -4,30
Zysk (strata) netto -10,04 -2,87 -8,36 -4,30
Pobierz w excelu