Informacje finansowe

Wybrane dane finansowe (w mln zł)
Przychód 307,83 203,73 101,29 369,04
Amortyzacja 42,35 27,97 13,77 17,10
Zysk na sprzedaży 14,53 8,98 4,30 24,00
EBIT 8,49 -1,41 -1,04 3,00
Zysk (strata) brutto -9,12 -4,30 -3,40 1,13
Zysk (strata) netto -8,36 -4,30 -3,35 0,50
Pobierz w excelu