Informacje finansowe

Wybrane dane finansowe (w mln zł)
Przychód 297,59 196,06 107,57 417,52
Amortyzacja 42,45 28,43 14,25 56,57
Zysk na sprzedaży 23,85 15,37 4,42 25,14
EBIT 13,88 8,52 -0,15 6,53
Zysk (strata) brutto -1,22 -2,88 -12,84 -1,44
Zysk (strata) netto -1,14 -1,97 -10,04 -2,87
Pobierz w excelu