Działalność ENEL-MED

Centrum Medyczne ENEL-MED prowadzi działalność na krajowym rynku usług medycznych i jest trzecim co do wielkości, pod względem wartości przychodów, prywatnym operatorem usług medycznych w Polsce. Firma jest obecna na polskim rynku ochrony zdrowia od 1993 roku i obecnie dysponuje dziewietnastoma  przychodniami medycznymi (w tym sześć przychodni przyzakładowych) oraz dwoma szpitalami zlokalizowanymi w Warszawie. 

Ponadto Spółka współpracuje z prawie 1.250 placówek partnerskich na terenie całej Polski. Wieloprofilowe przychodnie medyczne ENEL-MED zlokalizowane są w atrakcyjnych lokalizacjach w sześciu głównych miastach Polski: Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Łodzi, Gdańsku oraz we Wrocławiu.
 
Świadczone przez ENEL-MED usługi medyczne to: podstawowa opieka ambulatoryjna, specjalistyczna opieka ambulatoryjna (w tym opieka stomatologiczna) oraz usługi szpitalne i diagnostyki obrazowej między innymi przy użyciu tomografii komputerowej oraz rezonansu magnetycznego.
 
Centrum Medyczne ENEL-MED oferuje szeroki wachlarz usług medycznych (łącznie 58 specjalizacji) zarówno klientom indywidualnym (w postaci opłacanych periodycznie ubezpieczeń zdrowotnych, w formie każdorazowej opłaty za usługę – FFS oraz w ramach NFZ) jak i klientom korporacyjnym (w postaci abonamentów medycznych Enel-Care oraz w ramach obowiązkowej medycyny pracy). 
 
Ostatnie lata były dla ENEL-MED okresem bardzo dynamicznego rozwoju. Z lokalnego operatora medycznego ENEL-MED stał się jednym z największych, ogólnokrajowych przedsiębiorstw na rynku prywatnych usług medycznych. W ciągu lat 2003 – 2013 przychody Spółki wzrosły z poziomu 27 mln PLN w roku 2003 do wysokości 199,8 mln PLN w roku 2013.
 
Klientami Centrum Medycznego ENEL-MED są podmioty prywatne oraz publiczne (NFZ). Liczba klientów korporacyjnych Emitenta wynosi ponad 2.000 podmiotów (obejmujących ponad 147 tysięcy abonamentów medycznych) oraz ponad 300 tysięcy klientów. ENEL-MED ma także podpisane umowy na obsługę pacjentów z licznymi firmami ubezpieczeniowymi, z którymi rozlicza się na zasadzie FFS.