Certyfikat ISO

Centrum Medyczne ENEL-MED posiada certyfikat ISO 9001 od 17 lutego 2004 roku.

Raz w roku jest przeprowadzany audyt zewnętrzny, podczas którego jest sprawdzana zgodność systemu zarządzania z normą ISO 9001.

Otrzymany certyfikat jest potwierdzeniem:

  • dbałości o satysfakcję klientów,
  • wysokiej jakości obsługi pacjentów,
  • stałego rozwoju i doskonalenia systemu zarządzania.
Certyfikat obejmuje wszystkie usługi medyczne świadczone przez Centrum Medyczne ENEL-MED.