Rehabilitacja

FIZJOTERAPIA

Zakres fizjoterapii w ENEL-MED:

 • fizykoterapia
 • kinezyterapia
 • kinesiotaping

Wybrane zabiegi fizykoterapeutyczne dostępne w ENEL-MED:
 • laseroterapia
 • pole magnetyczne 
 • ultradźwięki
 • krioterapia miejscowa
 • prądy interferencyjne
 • prąd TENS
 • prądy diadynamiczne
 • jonoforeza
 • galwanizacja
 • elektrostymulacja

Zakres kinezyterapii w ENEL-MED obejmuje m.in.:

 • ćwiczenia bierne na szynach CPM (bark, kolano, staw skokowy)
 • ćwiczenia czynne w odciążeniu (UGUL, THERAPY MASTER)
 • ćwiczenia czynne wolne oraz czynne oporowe
 • ćwiczenia izometryczne
 • ćwiczenia synergistyczne
 • ćwiczenia propriocepcji
 • terapię manualną według: Ackermana, Cyriaxa, Kaltenborna
 • koncepcja PNF
 • metodę McKenziego
 • neuromobilizację
 • instruktaż ćwiczeń do samodzielnego wykonywania
 • leczenie wad postawy u dzieci

Oddziały