Medycyna wyjazdowa

PIERWSZA LINIA MEDYCZNA

To zespół doświadczonej kadry pielęgniarskiej o najwyższych kwalifikacjach zawodowych, dostępny telefonicznie przez całą dobę.

Główne zadania Pierwszej Linii Medycznej to:

  • przyjmowanie zgłoszeń i koordynacja wizyt domowych
  • kwalifikowanie zgłoszeń oraz zlecanie wyjazdu pogotowia medycznego ENEL- MED
  • przyjmowanie zgłoszeń na transporty medyczne


Telefon na Pierwszą Linię Medyczną

  •     501 111 999