Konsultacje specjalistyczne

MEDYCYNA PRACY

Uwaga: formularz kontaktowy nie służy do umawiania wizyt, w tym celu prosimy o dokonanie rezerwacji online lub kontakt z Centrum Rezerwacji Wizyt pod numerem 22 23 07 007

Skontaktuj się z nami
+48

Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest Centrum Medyczne ENEL-MED Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Słomińskiego 19 lok. 524, 00-195 Warszawa. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znajduje się w Polityce prywatności. Prosimy o zapoznanie się z jej treścią.To wielodyscyplinarna dziedzina zajmująca się ochroną zdrowia pracujących przed niekorzystnym wpływem czynników szkodliwych dla zdrowia,występujących w środowisku pracy lub związanych ze sposobem jej wykonywania z uwzględnieniem wpływu szkodliwości środowiska komunalnego.

Główne zadania medycyny pracy to:

  • analiza i ocena relacji zachodzących między stanem zdrowia a warunkami środowiska pracy osób narażonych na działanie czynników niebezpiecznych,szkodliwych i uciążliwych występujących w środowisku pracy
  • współdziałanie z pracodawcami w rozpoznawaniu i ocenie narażenia zawodowego na czynniki fizyczne,chemiczne,biologiczne,psychospołeczne występujące w środowisku pracy oraz narażenia wynikającego ze sposobu wykonywania pracy,mogących mieć ujemny wpływ na zdrowie
  • sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi i pobierającymi praktyczną naukę zawodu

Każdy pracodawca ma obowiązek ( Ustawa Kodeks Pracy )kierować pracowników na badania profilaktyczne z zakresu medycyny pracy.  

Badanie profilaktyczne jest to badanie pracownika pod kątem jego indywidualnych predyspozycji do pracy na wskazanym stanowisku pracy,z uwzględnieniem czynników szkodliwych i warunków uciążliwych panujących w środowisku pracy i mogących wpływać na stan zdrowia pracownika.

Badanie profilaktyczne wstępne – przeprowadza się u nowych pracowników przed zatrudnieniem lub przy zmianie stanowiska pracy,gdy zmieniają się parametry środowiska pracy.

Badanie profilaktyczne okresowe – obowiązuje osoby już pracujące na danym stanowisku, przed upływem terminu ważności poprzedniego zaświadczenia.

Badanie profilaktyczne kontrolne – dotyczy pracowników,którzy przebywali na zwolnieniu lekarskim dłuższym niż 30 dni.

W ramach medycyny pracy wykonujemy dodatkowo:

  • badania dla celów sanitarno – epidemiologicznych
  • badania osób ubiegających się o prawo jazdy ( wszystkie kategorie )
  • badania osób wykonujących zawód kierowcy
  • badania osób pływających na statkach żeglugi śródlądowej
  • badania kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych,kandydatów i studentów szkół wyższych
  • badanie osób zawodowo narażonych na działanie promieniowania jonizującego

Zadzwoń aby umówić wizytę:
22 23 07 007


Oddziały, w których możesz skorzystać z usługi