Konsultacje specjalistyczne

KARDIOLOGIA

Wypełnij formularz. Oddzwonimy!
+48

Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest Centrum Medyczne ENEL-MED Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Słomińskiego 19 lok. 524, 00-195 Warszawa. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znajduje się w Polityce prywatności. Prosimy o zapoznanie się z jej treścią.Oferta kardiologiczna ENEL-MED:

I. Konsultacje kardiologiczne specjalistów z wieloletnim  doświadczeniem klinicznym w akademickich oddziałach kardiologicznych

II. Możliwość współpracy interdyscyplinarnej – współpracy między lekarzami różnych specjalności  -  opiekujemy się pacjentem, a nie tylko walką z pojedynczymi chorobami. Mając dostęp do pełnej dokumentacji unikamy niepotrzebnego, a czasem groźnego łączenia różnorodnych leków. 

III. Diagnostyka kardiologiczna:

EKG

Elektrokardiogram przy użyciu nowoczesnych aparatów umożliwiających nie tylko zapis ale i obserwację rytmu serca w trakcie badania.

Próba wysiłkowa (test wysiłkowy)

 • określa wydolność fizyczną,
 • badanie diagnostyczne i monitorujące przebieg choroby wieńcowej  (ocena ryzyka zawału serca),
 • pomaga ocenić ewentualne zaburzenia rytmu serca
 • ocenia reakcję ciśnienia tętniczego (diagnostyka i monitorowanie leczenia nadciśnienia tętniczego)

ECHO serca (echografia serca)

 • Ocena anatomii i czynności serca: określenie wad  wrodzonych, ocena  wad  zastawkowych serca
 • Diagnostyka szmerów serca
 • Ocena następstw nadciśnienia tętniczego
 • Diagnostyka  przyczyn zaburzeń rytmu serca
 • Ocena następstw i powikłań choroby wieńcowej (po zawale mięśnia sercowego z określeniem jego wydolności
 • Określenie ryzyka powikłań kardiologicznych przed planowymi zabiegami operacyjnymi poza sercem  (ważne dla osób starszych)
 • Ocena wydolności serca
 • Szeroko pojęta profilaktyka chorób układu krążenia

Badania wykonywane są zgodnie ze standardami Sekcji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

USG (ultrasonografia)

 • ultrasonograficzne badania określające potencjalne przyczyny oraz skutki nadciśnienia tętniczego
 • dopplerowskie badania określające krążenie w tętnicach objętych szczególnym ryzykiem miażdżycy

Holter EKG- (24-godzinne monitorowanie EKG )

Zapis elektrokardiogramu w ciągu 24 godzin normalnej codziennej aktywności. Pacjent otrzymuje lekki aparat  precyzyjnie rejestrujący rytm serca i jego ewentualne zaburzenia. 
Określa przyczyny odczuwanego „bicia” i „zamierania” czy też „przerw” w pracy  serca.
Pozwala określić zaburzenia „niewinne” od poważnych, wymagających leczenia. 
Jest podstawowym narzędziem w ocenie skuteczności leczenia arytmii. 
Wynik automatycznej analizy jest starannie  nadzorowany przez wysokokwalifikowanych kardiologów (nie internistów jak jest w innych placówkach)  co pozwala z wielką dokładnością i wiarygodnością określić naturę i ryzyko arytmii.

Holter ciśnieniowy

Ambulatoryjne monitorowanie ciśnienia z ang. ABPM - całodobowe pomiary ciśnienia co 15 minut w czasie aktywności i co 30 minut w nocy, dokonywane lekkim rejestratorem  w warunkach normalnej aktywności w codziennych warunkach.

Tomografia komputerowa

 • Calcium score  - ocena zwapnień tętnic wieńcowych   bez podawania środków kontrastowych (określające obecność blaszek miażdżycowych w tętnicach wieńcowych i ocenia  ryzyko zawału nawet u osób z grup małego ryzyka)
 • Koronarografia cyfrowa – wizualizacja tętnic wiecowych z podaniem dożylnym (jak przy pobraniu krwi) niealergizującego środka  kontrastowego (w klasycznej koronarografii środki kontrastowe podawane są bezpośrednio do serca z użyciem cewników  prowadzonych poprzez nakłucie tętnic  kończynowych – zbieg o większym stopniu inwazyjności i wysokim ryzyku powikłań). Koronarografia cyfrowa stosowana jest  głównie w grupie średniego ryzyka zawału serca.

Oddziały