Konsultacje specjalistyczne

AUDIOLOGIA - FONIATRIA

Foniatra-audiolog to lekarz, zajmujący się chorobami narządów głosu i słuchu. Lekarz ten zajmuje się profilaktyką, diagnozowaniem i leczeniem schorzeń głosu, języka i mowy oraz zaburzeniami w obrębie narządu słuchu, które mogą powodować, m.in. nieprawidłowy rozwój mowy (zwłaszcza u dzieci) oraz problemy z mową w wyniku głuchoty wrodzonej lub pourazowej. Foniatria zajmuje się procesami wytwarzania dźwięków mowy, natomiast audiolog zajmuje się słuchem, jego zaburzeniami i  leczeniem. Foniatria i audiologia to jedna specjalizacja w ramach otolaryngologii.


Zadzwoń aby umówić wizytę:
22 23 07 007


Najczęstsze choroby rozpoznawane i leczone przez foniatrę-audiologa:

 • niedosłuch,
 • głuchota,
 • zaburzenia mowy,
 • wady wymowy,
 • chrypka,
 • bezgłos (afonia),
 • zawodowe choroby głosu (m.in. guzki śpiewacze, wtórne zmiany przerostowe fałdów głosowych, niedowład mięśni z niedomykalnością fonacyjną),
 • szumy uszne,
 • dysfunkcje trąbek słuchowych,
 • porażenie fałdu głosowego,
 •   nowotwory krtani, okolic szyi, gardła i nosa.

 Audiolog zajmuje się też diagnostyką i wstępnym leczeniem:

 • dysleksji,
 • jąkania,
 • autyzmu, mutyzmu, logofobii.

 Kiedy należy umówić się na wizytę do audiologa-foniatry?
Do audiologa–foniatry należy zgłosić się w przypadku przewlekłej chrypki, występowania szumów usznych, uczucia zatykania uszu, pogorszenia słyszenia, przedłużającego się podrażnienia gardła lub krtani, zanikania głosu, zaburzeń połykania, zmian na języku, bólu ucha. Audiolog-foniatra powinien też skonsultować osoby często zapadające na choroby uszu (np. zapalenie ucha). Pomocy u audiologa-foniatry często szukają osoby, u których, ze względu na charakter pracy, występują zaburzenia głosu (np. nauczyciele, śpiewacy, aktorzy, spikerzy, mówcy). Audiolog-foniatra leczy także pacjentów z niedosłuchem lub częściową głuchota, które mogą prowadzić do nieprawidłowego rozwoju mowy, osoby jąkające się. Osobną grupę pacjentów audiologa-foniatry stanowią osoby po zabiegach operacyjnych lub udarach, które muszą przejść rehabilitację, aby na nowo nauczyć się mówić.

Jak wygląda wizyta u audiologa-foniatry w Enel-Med?
Lekarz audiolog-foniatra przeprowadzi z pacjentem szczegółowy wywiad. Na wizytę warto przynieść wszystkie wykonane do tej pory badania. Lekarz zapyta o przebyte choroby lub występujące w rodzinie. Następnie przeprowadzi badanie fizykalne przy pomocy otoskopu, które polega na dokładnym obejrzeniu obu jam nosowych, przegrody nosa, gardła i krtani z fałdami głosowymi (za pomocą małego lusterka) oraz uszu (m.in. przewodu słuchowego, trąbki słuchowej i błony bębenkowej). Audiolog foniatra może przeprowadzić kontrolę drożności trąbki słuchowej (trzeba wydmuchiwać powietrza tylko nosem, zatykając jego jedną dziurkę). Lekarz może też przeprowadzić tzw. próbę Schwabacha (określa czas słyszenia drogą kostną), próbę Webera (sprawdza przewodnictwo kostne ucha lewego i prawego), próbę Rinnego (sprawdza przewodnictwo kostne i powietrzne), badanie akumetryczne (polega na powtarzaniu przez pacjenta określonych wyrazów wymawianych szeptem przez lekarza).

Lekarz audiolog-foniatra może wykonać, w warunkach ambulatoryjnych, proste zabiegi m.in.: usunięcie czopu woskowinowego, punkcje (np. przy migdałkach podniebiennych), nakłucie błony bębenkowej, ale też zajmuje się dopasowaniem aparatu słuchowego lub może skierować pacjenta na zabieg.

 

Jakie badania dodatkowe może zlecić audiolog-foniatra?

 • Audiogram (audiometria tonalna) - jedna z podstawowych metod stosowanych w audiologii, służąca do badania słuchu, pozwalająca wykryć istniejący niedosłuch lub głuchotę oraz rodzaj niedosłuchu. Badanie jest wykonywane w wyciszonym pomieszczeniu, za pomocą specjalnych słuchawek oraz specjalnego aparatu generującego sygnał dźwiękowy z audiometru do przewodu słuchowego – przy badaniu przewodnictwa powietrznego. Audiometr wyposażony jest w urządzenie regulujące natężenie dźwięku i może być sterowane ręcznie lub automatycznie, z możliwością zmian częstotliwości tonów. Badany informuje badającego o usłyszanym dźwięku. Oznaczenie progu słyszalności powtarza się dla każdej częstotliwości kilkukrotnie. Tempo pomiaru jest dostosowywane do czasu reakcji badanego.
 • Nasofiberoskopia - badanie umożliwiające obejrzenie górnych drog oddechowych za pomocą fiberoskopu, czyli giętkiego endoskopu, na końcu którego znajduje się kamera.
 • Tomografia komputerowa - jest to nieinwazyjne i niebolesne badaniem wykorzystujące promienie rentgenowskie do uzyskania przekrojowych zdjęć narządów wewnętrznych.
 • Rezonans magnetyczny - jest nieinwazyjnym i niebolesnym sposobem, diagnostyki obrazowej. wykorzystującym silne pole magnetyczne, które oddziałując na atomy wodoru w ciele pacjenta pozwala na uzyskanie dokładnych obrazów przekrojów tkanek i narządów znajdujących się wewnątrz ciała.

Oddziały, w których możesz skorzystać z usługi