Dokumenty do pobrania

Wzory dokumentów dla Pacjenta

Oświadczenia należy złożyć osobiście w wybranym oddziale w sekretariacie medycznym. Osoba składająca oświadczenie powinna złożyć podpis w obecności pracownika ENEL-MED oraz poświadczyć swoją tożsamość dokumentem tożsamości ze zdjęciem.

Dokumenty dla Pacjenta

Wzory dokumentów dla Firmy

Druk skierowania do pobrania dla Klientów mających podpisaną umowę z Centrum Medycznym ENEL-MED na badania medycyny pracy.

Dokumenty dla Firmy