Diagnostyka obrazowa

Najnowsze technologie w służbie Twojemu zdrowiu

Diagnostyka obrazowa jest podstawą współczesnej medycyny. Dzięki użyciu różnorodnych technik diagnostycznych mamy dziś możliwość wczesnego rozpoznania choroby lub sprecyzowania diagnozy.

Placówki Centrum Medycznego ENEL-MED wyposażone są w doskonałej jakości sprzęty diagnostyczne renomowanych producentów.Oferujemy bezpłatne badania rezonansem magnetycznym i tomografii komputerowej, realizowane w ramach umowy z NFZ, w oddziałach w Warszawie, Gdańsku i Katowicach.

Zakres usług

Oddziały

Rodzaj usługi Cena (pln)
RTG
RTG - dodatkowa dokumentacja zdjęciowa (1 klisza) 18,30
RTG barku AP 103,70
RTG barku AP + osiowe 102,50
RTG barku osiowe 91,50
RTG barku transtorakalne 87,80
RTG barków (porównawcze) 119,60
RTG barków AP+osiowe (porównawcze) 128,10
RTG celowane na oczodół 68,70
RTG celowane na poszczególny krąg 76,30
RTG celowane na siodło tureckie 76,30
RTG czaszki (1 projekcja) 73,20
RTG czaszki AP + bok 91,50
RTG jamy brzusznej celowane na przeponę (1 projekcja) 102,50
RTG kanału nerwu wzrokowego 76,30
RTG klatki piersiowej - bok 76,30
RTG klatki piersiowej AP/PA 106,80
RTG klatki piersiowej AP/PA + bok 122
RTG klatki piersiowej celowane na szczyty płuc 91,50
RTG kości krzyżowej AP + bok 102,50
RTG kości miednicy 102,50
RTG kości nosa 73,20
RTG kości ogonowej - bok/AP (1 projekcja) 76,30
RTG kości ogonowej AP + bok 76,30
RTG kości piętowej (1 projekcja) 102,50
RTG kości piętowej osiowe+bok 85,40
RTG kości piętowych osiowe + bok (porównawcze) 102,50
RTG kości ramiennej AP + bok 102,50
RTG kości udowej AP + bok 107,40
RTG krtani 67,10
RTG kręgosłupa lędźwiowego AP + bok 128,10
RTG kręgosłupa lędźwiowego celowane L5 - S1 109,80
RTG kręgosłupa lędźwiowego czynnościowy (2 projekcje) 146,40
RTG kręgosłupa lędźwiowego skosy (2 projekcje) 128,10
RTG kręgosłupa piersiowego AP + bok 102,50
RTG kręgosłupa piersiowo-lędźwiowego na stojąco AP (scolioza) 142,70
RTG kręgosłupa piersiowo-lędźwiowego na stojąco AP+bok (scolioza) 174,50
RTG kręgosłupa szyjnego - bok (1 projekcja) 80,50
RTG kręgosłupa szyjnego - czynnościowe (2 projekcje) 124,40
RTG kręgosłupa szyjnego - skosy (2 projekcje) 95,20
RTG kręgosłupa szyjnego AP + bok 97,60
RTG kręgów C1 - C2 (celowane na ząb obrotnika) 78,10
RTG mostka - bok 79,30
RTG mostka - bok+skos 102,50
RTG nadgarstka - skosy (2 projekcje) 73,20
RTG nadgarstka AP+bok 103,70
RTG nadgarstka w 4-ch projekcjach 102,50
RTG nadgarstków AP (porównawcze) 87,80
RTG nadgarstków AP + bok (porównawcze) 128,10
RTG nosogardła 79,30
RTG obojczyka AP 91,50
RTG obojczyków porównawcze 95,20
RTG oczodołów - 2 projekcje 85,40
RTG oczodołów porównanwcze (1 projekcja) 76,90
RTG palca ręki AP+bok 97,60
RTG palca stopy AP+bok 109,80
RTG podstawy czaszki 67,10
RTG podudzia AP + bok 102,50
RTG potylicy wg Towna (wg Orleya) 67,10
RTG przedramienia AP + bok 102,50
RTG przeglądowe jamy brzusznej (1 projekcja) 98,20
RTG rzepki 3 kąty (3 projekcje) 117,10
RTG rzepki 3 kąty porównawcze (3 projekcje) 146,40
RTG rzepki AP/PA 80,50
RTG rzepki AP/PA + bok 95,20
RTG rzepki L+P osiowe (porównawcze) 102,50
RTG rzepki bok 80,50
RTG rzepki osiowe 103,70
RTG rąk AP (porównawcze) 91,50
RTG rąk AP+skos (porównawcze) 119,60
RTG ręki - bok/AP/skos (1 projekcja) 87,80
RTG ręki AP + skos 97,60
RTG stawu biodrowego AP 85,40
RTG stawu biodrowego AP + osiowe 102,50
RTG stawu biodrowego osiowe 91,50
RTG stawu kolanowego AP + bok 109,80
RTG stawu kolanowego tunelowe 91,50
RTG stawu skokowego (celowane na więzozrost) 91,50
RTG stawu skokowego AP + bok 91,50
RTG stawu łokciowego AP + bok 91,50
RTG stawów biodrowych AP (porównawcze) 112,20
RTG stawów biodrowych AP+osiowe (porównawcze) 140,30
RTG stawów kolanowych AP+bok (na stojąco) 107,40
RTG stawów kolanowych AP+bok (porównawcze) 146,40
RTG stawów kolanowych AP/bok (1 projekcja) 87,80
RTG stawów kolanowych tunelowe (porównawcze) 87,80
RTG stawów krzyżowo-biodrowych AP 97,60
RTG stawów krzyżowo-biodrowych skosy (2 projekcje) 102,50
RTG stawów mostkowo-obojczykowych (1 projekcja) 87,80
RTG stawów skokowych AP + bok (porównawcze) 126,90
RTG stawów skroniowo-żuchwowych 131,80
RTG stawów łokciowych AP+bok (porównawcze) 126,90
RTG stopy - skos/bok (1 projekcja) 109,80
RTG stopy AP + bok 109,80
RTG stóp AP+bok (porównawcze) 146,40
RTG stóp AP/bok (porównawcze) 91,50
RTG tarczycy 109,80
RTG twarzoczaszki 91,50
RTG uszu wg Schillera (porównawcze) 109,80
RTG zatok obocznych nosa 73,20
RTG łopatki AP 87,80
RTG łopatki AP+osiowe 87,80
RTG łopatki osiowe 95,20
RTG żeber - skos 109,80
RTG żeber AP/PA (1 projekcja) 109,80
RTG żeber L+P (2 projekcje) 102,50
RTG żuchwy (1 projekcja) 76,90
RTG żuchwy PA + skos 80,50
Rezonans magnetyczny
Angio MR + głowa 705
Angio MR głowy 520
Angio MR innej okolicy anatomicznej 645
Cholangio MRI (MRCP) 500
Dodatkowa dokumentacja zdjęciowa (1 film) 20
Kontrast duży (powyżej 75 kg) 295
Kontrast mały (do 75 kg) 190
MR całego kręgosłupa - 3 odcinki 1185
MR głowy 500
MR głowy EPI 655
MR głowy i oczodołów 820
MR głowy i przysadki 820
MR głowy z opcją dyfuzji (DWI) 515
MR głowy z opcją perfuzji (PWI) 515
MR jamy brzusznej 650
MR jamy brzusznej i miednicy mniejszej 1035
MR kości (ramienia, przedramienia, uda, podudzia) 680
MR kręgosłupa (1 odcinek: szyjny/piersiowy/lędźwiowy) 550
MR kręgosłupa - 2 odcinki 865
MR małych kości (dłoni, stopy) 725
MR małych stawów (skokowego, łokciowego, skroniowo-żuchwowych, nadgarstka) 725
MR miednicy mniejszej 650
MR oczodołow 530
MR prostaty (z kontrastem) 880
MR przysadki 530
MR stawu stawu (kolanowego, barkowego, biodrowych, krzyżowo-biodrowych) 680
MR szyi lub krtani 550
MR tkanek miękkich wskazanej okolicy 650
MR twarzoczaszki 530
MR wysokospecjalistyczne serca od 1200zł do 1495zł
MR zatok 530
MR śródpiersia 650
Mammografia MR z kontrastem 800
Test CardioChek – pomiar kreatyniny 40
Urografia MR 675
Znieczulenie do badania diagnostycznego 750
Tomografia komputerowa
Angio TK głowy z kontrastem 570
Angio TK innej okolicy anatomicznej z kontrastem 600
Dodatkowa dokumentacja zdjęciowa (1 film) 20
Kontrast duży (powyżej 50 ml) 190
Kontrast mały (do 50 ml) 140
TK Dental (szczęki i żuchwy) 325
TK Dental (szczęki lub żuchwy) 195
TK Rekonstrukcja 3D 120
TK bronchoskopia wirtualna 475
TK głowy 245
TK jamy brzusznej (wątroby,nerek,śledziony,trzustka, nadnercza) 285
TK jamy brzusznej i miednicy mniejszej (układ moczowy) 420
TK klatki piersiowej (w tym HRCT) 280
TK kolonoskopia wirtualna 630
TK kości (ramienia, przedramienia, ręki, udowej, podudzia, stopy) 240
TK kości skroniowej (uszu) 265
TK krtani, nosogardła 240
TK kręgosłupa (1 odcinek: szyjny/piersiowy/lędźwiowy) 280
TK miednicy mniejszej (w tym narządu rodnego lub prostaty) 285
TK oczodołów 240
TK stawu (barkowego, łokciowego, kolanowego, skokowego, biodrowego, nadgarstka) 240
TK szyi 260
TK trauma scan całego ciała ( z kontrastem) 895
TK twarzoczaszki 240
TK uwapnienie naczyń wieńcowych (Calcium Score) 375
TK zatok 240
Test CardioChek – pomiar kreatyniny 40
Znieczulenie do badania diagnostycznego 750
USG
Biopsja cienkoigłowa - dodatkowe badanie histopatologiczne materiału z biopsji z kolejnej zmiany 112,90
Biopsja cienkoigłowa guzka pod kontrolą USG + histopatologiczne badanie wycinków z biopsji z jednej zmiany 310,90
Biopsja cienkoigłowa piersi pod kontrolą USG + histopatologiczne badanie wycinków z biopsji z jednej zmiany 310,90
Biopsja cienkoigłowa tarczycy pod kontrolą USG + histopatologiczne badanie wycinków z biopsji z jednej zmiany 310,90
Biopsja cienkoigłowa węzłów chłonnych pod kontrolą USG + histopatologiczne badanie wycinków z biopsji z jednej zmiany 310,90
Biopsja cienkoigłowa zmiany powierzchownej pod kontrola USG + histopatologiczne badanie wycinków z biopsji z jednej zmiany 310,90
Biopsja cienkoigłowa ślinianek pod kontrolą USG + histopatologiczne badanie wycinków z biopsji z jednej zmiany 310,90
Biopsja gruboigłowa - Konsultacja kwalifikacyjna do biopsji gruboigłowej 110
Biopsja gruboigłowa - dodatkowe badanie histopatologiczne materiału z biopsji z kolejnej zmiany 188,20
Biopsja gruboigłowa piersi pod kontrolą USG + histopatologiczne badanie wycinków z biopsji z jednej zmiany 468,20
Echo serca dorośli 205
Echo serca dzieci 196
Echo serca płodu – ciąża mnoga 554
Echo serca płodu – ciąża pojedyncza 416
Konsultacja kardiologa dziecięcego wraz z Echo serca 307
Konsultacja radiologa przy iniekcji 75
Obliteracja / pajączki pod kontrolą USG 200-300
Obliteracja / wenolektazje pod kontrolą USG 400-600
Obliteracja żylaków bez niewydolności żyły systemowej pod kontrolą USG 600 - 800
Obliteracja żyły odpiszczelowej i odstrzałkowej pod kontrolą USG 800 - 1000
Obliteracja żyły piszczelowej pod kontrolą USG 1000
Poradnia preluksacyjna (konsultacja wraz z USG stawów biodrowych u niemowląt) 315
USG 2 dłoni i 2 nadgarstków 412
USG 2 stawów kolanowych 461
USG 2 stawów skokowych 461
USG 2 stawów łokciowych 478
USG Doppler aorty brzusznej i jej odgałęzień 257
USG Doppler inny narząd 180
USG Doppler tętnic 1 kończyny dolnej/górnej 200
USG Doppler tętnic 2 kończyn dolnych lub górnych 310
USG Doppler tętnic i żył 1 kończyny dolnej/górnej 326
USG Doppler tętnic i żył 2 kończyn dolnych lub górnych 536
USG Doppler tętnic i żył podobojczykowych 289
USG Doppler tętnic i żył szyjnych 289
USG Doppler tętnic nerkowych 263
USG Doppler tętnic podobojczykowych 226
USG Doppler tętnic szyjnych 226
USG Doppler wątroby 226
USG Doppler żył 1 kończyny dolnej/górnej 226
USG Doppler żył 2 kończyn dolnych lub górnych 347
USG Doppler żył podobojczykowych 231
USG Doppler żył szyjnych 231
USG ciąży - dodatkowa prezentacja 4D 120
USG ciąży I trymestr (11-13 tyg.) - ciąża mnoga 326
USG ciąży I trymestr (11-13 tyg.) - ciąża pojedyncza 247
USG ciąży II trymestr (18-22 tyg.) - ciąża mnoga 326
USG ciąży II trymestr (18-22 tyg.) - ciąża pojedyncza 247
USG ciąży III trymestr (28-32 tyg.) - ciąża mnoga 326
USG ciąży III trymestr (28-32 tyg.) - ciąża pojedyncza 247
USG ciąży TV (do 10 tygodnia) 170
USG dłoni i nadgarstka 242
USG grupy węzłów chłonnych 194
USG jamy brzusznej 200
USG jamy brzusznej i układu moczowego 242
USG jąder 194
USG klatki piersiowej/ jam opłucnowych 194
USG miednicy kostnej 240
USG miednicy mniejszej 185
USG mięśni, tkanek miękkich i okołostawowych 242
USG nakucie pod kontrolą 140
USG narządu rodnego przez powłoki brzuszne (TA) 170
USG narządu rodnego transwaginalne (TV) 180
USG okolicy lędźwiowo-krzyżowej dzieci 236
USG piersi 200
USG prostaty przez powłoki brzuszne 194
USG przezciemiączkowe 185
USG stawu barkowego 222
USG stawu biodrowego 233
USG stawu innego 222
USG stawu kolanowego 247
USG stawu skokowego 233
USG stawu łokciowego 242
USG stawów biodrowych u dzieci 226
USG stopy 233
USG tarczycy 200
USG tkanek miękkich (skóry i tkanki podskórnej) 187
USG transwaginalne monitorowanie owulacji - kolejne badanie 145
USG transwaginalne monitorowanie owulacji - pierwsze badanie 175
USG układu moczowego 194
USG ścięgna Achillesa 226
USG ślinianek 194
Wczesne wykrywanie wad rozwojowych płodu (Test Pappa) 612