Centrum psychologiczne

LIFE COACHING

Life coaching w enel med

Coaching to sposób doskonalenia się i podnoszenia jakości życia oraz rozwoju organizacji biznesowych.

W praktyce coaching to cykl indywidualnych spotkań z coachem. W trakcie spotkań coach pomaga w:

 • zdefiniowaniu kluczowych wartości
 • zidentyfikowaniu mocnych stron i ograniczających przekonań 
 • oglądaniu sytuacji z różnych perspektyw
 • podejmowaniu decyzji z perspektywy najlepszych wyborów
 • skupianiu się na tym, co najważniejsze
 • czerpaniu energii do działania z każdego życiowego doświadczenia

Coach

 • zadaje pytania pogłębiające samoświadomość
 • stawia wyzwania
 • inspiruje
 • aktywizuje zaangażowanie w działanie i odpowiedzialność za realizację postawionych celów

Life Caoching to propozycja dla osób, które:

 • chcą pełniej żyć
 • odważniej wyrażać siebie
 • sprecyzować swoje cele
 • wprowadzić pożądane zmiany
 • uzyskać równowagę między życiem osobistym a zawodowym
 • wzmocnić poczucie własnej wartości
 • zmienić nawyki