Centrum psychologiczne

KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE/ PSYCHOTERAPIA

KONSULTACJA PSYCHOLOGICZNA

Celem konsultacji jest rozpoznanie problemu, zorientowanie się w sytuacji osoby zgłaszającej się, dokonanie diagnozy psychologicznej oraz zaplanowanie najlepszej formy pomocy. Pacjent ma możliwość oswojenia sytuacji kontaktu z psychologiem oraz podjęcia decyzji co do ewentualnego korzystania z dalszej pomocy.

Konsultacja trwa 50 min.

Proponujemy konsultacje dla dorosłych, dzieci, małżeńskie/pary oraz rodzinne.


PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA

Psychoterapia indywidualna to proces, którego cel, czas trwania/ilość sesji, częstość kontaktu ustala pacjent w bezpośrednim kontakcie z terapeutą podczas konsultacji.

Sesja konsultacyjna/psychoterapeutyczna trwa 50 min.


PSYCHOTERAPIA GRUPOWA

Psychoterapia grupowa - tak jak inne formy pomocy psychologicznej – jest dostępna po konsultacji. Sesje grupowe odbywają się raz w tygodniu (w tym samym dniu i o tej samej godzinie), a czas ich trwania jest związany ze specyficznym celem grupy. 

Prowadzimy grupy zamknięte (w trakcie pracy nie mogą do niej dołączyć nowi uczestnicy) oraz otwarte (uczestnicy procesu mogą zakończyć proces terapii po min. 6 miesiącach pracy w grupie; na miejsce osoby odchodzącej przychodzi nowy uczestnik; czas trwania pracy grupy jest długoterminowy ok. 2 lat).

 Psychoterapia grupowa ma swoja specyfikę związaną ze sposobem prowadzenia terapeuty.


PSCHOTERAPIA PAR/MAŁŻEŃSKA

Proces terapii małżeńskiej/par rozpoczyna się od wspólnej konsultacji pary, podczas której jest proponowana forma dalszej pracy, zgodnie ze specyfiką zgłaszającej się pary i jej trudnościami we wzajemnych relacjach.

Czas trwania konsultacji to 90 min. Każda następna sesja trwa 90 min. i odbywa się raz na 2-3 tygodni.


Oddziały, w których możesz skorzystać z usługi