Promocje

W ramach współpracy między CM ENEL-MED Oddział Grunwaldzka w Gdańsku, a Stowarzyszeniem Wzajemnej Pomocy „Flandria”, wszyscy Członkowie Stowarzyszenia otrzymują 10% rabatu na korzystanie z usług Oddziału Grunwaldzka w Gdańsku.

Jak skorzystać ze zniżki?

Warunkiem skorzystania ze zniżek jest powołanie się na członkostwo w Stowarzyszeniu Wzajemnej Pomocy „Flandria” przed umówioną konsultacją. Pacjent (Członek Stowarzyszenia) SWP „Flandria” musi okazać ważną kartę członkowską w Recepcji Oddziału Grunwaldzka tuż przed wizytą.

Zakres zniżki
Osoba uprawniona do zniżki ma prawo do wielokrotnego skorzystania z 10% rabatu na wszystkie usługi realizowane w Oddziale Grunwaldzka (rabat jest udzielany od cen obowiązujących w Oddziale Grunwaldzka w dniu wizyty).

Z oferty rabatowej można korzystać w czasie trwania porozumienia o współpracy pomiędzy Centrum Medycznym ENEL-MED S.A., a Stowarzyszeniem Wzajemnej Pomocy „Flandria”.


Regulamin