Nasi lekarze

Prof. Wadim Wojciechowski

Absolwent Collegium Medicum Uniwersytet Jagieloński. Posiada specjalizację II stopnia w zakresie radiologii - diagnostyka obrazowa. Ukończył liczne szkolenia krajowe i zagraniczne Przyjmuje pacjentów anglojęzycznych i rosyjskojęzycznych. Przewodniczący Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Radiologicznego.

W styczniu 2017 roku uchwałą Rady Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, za cykl publikacji pod tytułem: „Określenie roli rezonansu magnetycznego (MR) w diagnostyce zmian w przebiegu reumatoidalnego zapalenia stawów z zastosowaniem metod automatycznej detekcji i analizy”, uzyskał tytuł doktora habilitowanego.


Specjalności:

USG