Nasi lekarze

Dr hab. Tomasz Zdrojewski

Absolwent Akademii Medycznej w Gdańsku. Posiada II stopień specjalizacji z zakresu chorób wewnętrznych i specjalizację w zakresie hipertensjologii (specjalizacja w zakresie nadciśnienia tętniczego)

Dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. jako Adiunkt w Klinice Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii Akademii Medycznej w Gdańsku

Specjalizuje się w:
  • Chorobach wewnętrznych,
  • Nadciśnieniu tętniczym
  • Prewencji chorób serca i naczyń,
  • Medycynie sportowej

Jest członkiem zarządów lub komitetów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Europejskiego Towarzystwa Prewencji i Rehabilitacji Kardiologicznej.

Autor lub współautor 190 prac naukowych i rozdziałów w podręcznikach w dziedzinie nadciśnienia tętniczego, cukrzycy, kardiologii, prewencji chorób serca i naczyń oraz epidemiologii klinicznej opublikowanych w renomowanych pismach polskich i zagranicznych.

Przyjmuje pacjentów w języku angielskim oraz niemieckim.

Specjalności:

interna