Nasi lekarze

Dr n. med. Teresa Bielecka

WYKSZTAŁCENIE:

  • Warszawski Uniwersytet Medyczny

UZYSKANE SPECJALIZACJE:

  • Specjalista pediatrii
  • Specjalista chorób płuc
  • Specjalista chorób płuc dzieci

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

  • Oddział Kliniczny Pneumonologii, Alergologii i Pediatrii w Warszawie
  • Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego w Warszawie
  • Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie

PUBLIKACJE NAUKOWE:

  • "Przewlekły kaszel u dzieci".PediatrDypl2007; wyd. specj: 67-73
  • " Trudności diagnozowania gruźlicy dziecięcej". Post Nauk Med. 2008; 21: 578-581


Specjalności:

pediatria - dzieci chore , pulmonologia dziecięca