Nasi lekarze

Dr n. med. Stefan Antosiewicz

WYKSZTAŁCENIE:

I Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Warszawie.

UZYSKANE SPECJALIZACJE:

Choroby wewnętrzne II stopnia, organizacja ochrony zdrowia I stopnia, nefrologia ( w toku).

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

- Wojskowy Instytut Medyczny -komendant Centrum Kształcenia Podyplomowego / lekarz Klinika Chorób Wewnętrznych Nefrologii i Dializoterapii.

- Ministerstwo Obrony Narodowej - zastępca Dyrektora Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia,

- Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej, Ośrodek Badań Lotniczo-Lekarskich i Med. Pracy - lekarz,

-Szpital Praski, Ambulatoryjna Stacja Dializ -lekarz.


SPECJALIZUJE SIĘ:

Kwalifikacja do leczenia nerkozastępczego, hemodializa, dializa otrzewnowa.

PRZEBYTE KURSY I SZKOLENIA:

- Warszawski Uniwersytet Medyczny, studia podyplomowe  : Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacjach ochrony zdrowia,

-Akademia Leona Koźmińskiego, studia podyplomowe: Zarządzanie innowacją w ochronie zdrowia,

- kursy w zakresie medycyny wojskowej: Joint Medical Planning Course (1999), Senior Medical Staff Oficer Course (2006) -Szkoła NATO, Oberammergau,

-program edukacyjny Lecz Ból (2020),  Next Medica.

CZŁONKOSTWA W TOWARZYSTWACH NAUKOWYCH:

Polskie Towarzystwo Nefrologiczne.

Specjalności:

interna