Nasi lekarze

Dr n. med. Marta Kumor

Wykształcenie 

  • studia medyczne na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym (1995-2001)

  • studia doktoranckie na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym (WUM) (2002-2006)

  • obrona doktoratu z nauk medycznych (2009) pt. ”Wpływ leczenia za pomocą ciągłego dodatniego ciśnienia w drogach oddechowych na czynniki ryzyka choroby niedokrwiennej serca u chorych na obturacyjny bezdech podczas snu.”

Specjalizacje

  • uzyskanie tytułu specjalisty w dziedzinie chorób płuc - pulmonolog (2013)
  • uzyskanie tytułu specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych (2009)

 

Doświadczenie

 

  • Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Pulmonologii i Alergologii WUM (2002-2016) – starszy asystent, następnie adiunkt – udział w kształceniu studentów WUM, opieka i leczenie szpitalne oraz ambulatoryjne porady w ramach Poradni Zaburzeń Oddychania w Czasie Snu oraz w Poradni Pulmonologicznej

  • ZOZ Wola – Śródmieście (2016-do chwili obecnej) – ambulatoryjne konsultacje pulmonologiczne

  • Poradnia Zaburzeń Snu Centrum Zdrowia Woli i Śródmieścia (2016-do chwili obecnej) – ocena poligrafii/polisomnografii, kwalifikacja do leczenia CPAP

 

Dodatkowe umiejętności

  • Poligrafia, polisomnografia, CPAP

 

Języki obce

  • j. angielski


Specjalności:

pulmonologia