Nasi lekarze

Dr n. med. Mariusz Żmijewski

WYKSZTAŁCENIE:

  • Warszawski Uniwersytet Medyczny

UZYSKANE SPECJALIZACJE:

  • Specjalista chirurgii klatki piersiowej
  • Specjalista chirurgii ogólnej

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

  • Klinika Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej II Wydziału lekarskiego
  • National Heart, and Lung Institute, London 1996

  • Oddział  Chirurgii Klaki Piersiowej Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Krakowie

PUBLIKACJE NAUKOWE:

  • Kilkadziesiąt prac i doniesień zjazdowych z zakresu chirurgii ogólnej, onkologicznej, biologii molekularnej i transplantacji tkanek.

  • Członek założyciel Polskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgów.


Specjalności:

chirurgia ogólna