Nasi lekarze

Lek. Marek Zwierzyński

Ukończył Akademię Medyczną w Poznaniu na Wydziale Lekarskim.
Uzyskane specjalizacje: Specjalizacja I i II st. w zakresie ginekologii i położnictwa. Staże specjalizacyjne w Instytucie Ginekologii i Położnictwa w Poznaniu. Pracownik Szpitala w Puszczykowie na oddziale ginekologii. Biegle włada  językiem angielskim. W latach 2009-2012 praca zawodowa na terenie UK , przez GMC , w placówkach polonijnych.  Członek komisji legislacyjnej WIL.

Specjalności:

ginekologia , USG