Nasi lekarze

Dr n. med. Małgorzata Barnaś

Wykształcenie

  • Akademia Medyczna w Warszawie,
Uzyskane specjalizacje
  • Specjalista chorób wewnętrznych,
  • Specjalista pulmonologii,
  • Tytuł Doktora Nauk Medycznych  - „Wpływ leczenia za pomocą ciągłego dodatniego ciśnienia w drogach oddechowych (CPAP) na dobowy profil wydzielania melatoniny u chorych na obturacyjny bezdech senny (OBS)”
Doświadczenie zawodowe

  • SP CSK przy ul. Banacha 1a w Warszawie, Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologi,

  • Placówki lecznictwa otwartego,
  • Konsultacje w Poradni Pulmonologicznej oraz zaburzeń oddychania podczas snu (ocena poligrafii/polisomnografii, kwalifikacja do leczenia CPAP).

 

Dodatkowe umiejętności

  • ocena poligrafii, polisomnografii, kwalifikacja do CPAP, NIW
  •  interpretacja spirometrii
  • interpretacja badań obrazowych klatki piersiowej (RTG, CT)
Specjalności:

pulmonologia