Nasi lekarze

Dr n. med. Małgorzata Abramczyk

Ukończyła Akademię Medyczną w Poznaniu. Uzyskała specjalizację z chorób wewnętrznych i endokrynologii.

Przebyte kursy i szkolenia:
  • „Powikłania cukrzycy jako problem interdyscyplinarny”,
  • „Dermatologia w codziennej praktyce pediatrycznej, internistycznej oraz praktyce lekarza rodzinnego”,
  • „Nadciśnienie tętnicze – diagnostyka i terapia”,
  • „Badanie EKG w codziennej praktyce lekarskiej”,
  • „Świeżo wykryta cukrzyca typu 2 – najnowsze kryteria rozpoznawania i leczenia”
  • i w wiele innych.
Członkostwo w towarzystwach naukowych:
  • Polskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego,
  • Polskie Towarzystwo Diabetologiczne.
Biegle włada językiem angielskim.

Specjalizacje: