Nasi lekarze

Lek. Magdalena Ossowska

WYKSZTAŁCENIE:

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

UZYSKANE SPECJALIZACJE:

Specjalista pediatrii

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

  • Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie
  • Klinika Onkologii i Hematologii Dziecięcej, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy  w Krakowie
  • Szpital im. J. Dietla w Krakowie

KOMUNIKACJA W JĘZYKU:

Język angielski


Specjalności:

pediatria - dzieci chore , pediatria - dzieci zdrowe