Nasi lekarze

Dr n. med. Magdalena Białkowska

WYKSZTAŁCENIE:

- Akademia Medyczna w Warszawie

UZYSKANE SPECJALIZACJE:

- specjalista chorób wewnętrznych

- specjalista dietetyki

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

- Klinika Chorób Wewnętrznych Szpital Solec w Warszawie

- Poradnia Chorób Metabolicznych - Instytut Żywienia i Żywności w Warszawie

PUBLIKACJE NAUKOWE:

- Autorka i współautorka licznych prac naukowych, kilkunastu rozdziałów w książkach, monografii oraz wielu prac popularnonaukowych na temat  chorób dietozależnych- szczególnie otyłości

KOMUNIKACJA W JĘZYKU:

- Język angielski


Specjalności:

dietetyka