Nasi lekarze

Dr hab. Łukasz Małek

WYKSZTAŁCENIE:

Akademia Medyczna w Warszawie


UZYSKANE SPECJALIZACJE:

Specjalista kardiolog


DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

W latach 2007-2015 pracownik Instytutu Kardiologii w Warszawie, gdzie w latach 2013-2015 pełnił funkcję adiunkta naukowo-dydaktycznego w Klinice Kardiologii i Angiologii Interwencyjnej. Był jedną z osób zakładających Pracownię Rezonansu Magnetycznego w Instytucie Kardiologii w 2008 roku.


DODATKOWE UMIEJĘTNOŚCI/ SPECJALIZACJE:

  • Badania  rezonansu magnetycznego serca 
  • USG  echo serca


KOMUNIKACJA W JĘZYKU:

  • Język angielski

  • Język włoski


Specjalności:

kardiologia