Nasi lekarze

Dr n. med. Łukasz Artyszuk

WYKSZTAŁCENIE:

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY,UZYSKANE SPECJALIZACJE: CHOROBY WEWNĘTRZNE, HIPERTENSJOLOGIA


DOŚWIADCZENIE:

UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO, CENTRUM MEDYCZNE LUX MED, CENTRUM MEDYCZNE IM. BITWY WARSZAWSKIEJ 1920 R. W RADZYMINIE, CENTRUM MEDYCZNE PZU ZDROWIE


DODATKOWE UMIEJĘTNOŚCI/SPECJALIZUJE SIĘ:

USG OGÓLNE (brzuch, tarczyca, piersi, układ moczowy, gruczoł krokowy przez powłoki, jądra, węzły chłonne, tkanki miękkie, ślinianki, jama opłucna), USG DOPPLER (tętnice szyjne i kręgowe, tętnice nerkowe, żyły nerkowe, tętnice kończyn dolnych, tętnice kończyn górnych, żyły kończyn dolnych, żyły kończyn górnych, tętnice trzewne, aorta i tętnice biodrowe, układ wrotny), KONSULTACJA HIPERTENSJOLOGICZNA


PRZEBYTE KURSY I SZKOLENIA:

 CERTYFIKAT POLSKIEGO TOWARZYSTWA ULTARSONOGRAFICZNEGO W ZAKRESIE ULTRASONOGRAFII OGÓLNEJ, KURSY I SZKOLENIA W ZAKRESIE BADAŃ ULTRASONOGRAFICZNYCH I DOPPLEROWSKICH

CZŁONKOWSTWA W TOWARZYSTWACH NAUKOWYCH: POLSKIE TOWARZYSTWO NADCIŚNIENIE TĘTNICZEGO, POLSKIE TOWARZYSTWO ULTRASONOGRAFICZNE, EUROPEAN FEDERATION OF SOCIETIES FOR ULTRASOUND IN MEDICINE AND BIOLOGY


PUBLIKACJE NAUKOWE: „Ciśnienie tętnicze wysokie prawidłowe – kliniczny fakt czy mit?”; F. Ostrowski, Ł. Artyszuk, J. Lewandowski, Z. Gaciong; Arterial Hypertension 2008, tom 12, nr 5, s.374-381; „Znaczenie dobowego rytmu ciśnienia tętniczego”; Ł. Artyszuk; Kardiologia w Praktyce 2010, vol 4/nr 1, s. 24-30; „Klopidogrel-aktualne wskazania”; Ł. Artyszuk; Kardiologia w Praktyce 2010, vol 4/nr 2, s. 66-69; „Wytyczne i badania kliniczne Kardiologia 2009. Nie tylko dla lekarzy specjalistów”; Pod redakcją M. Banacha i Z. Gacionga; Termedia Wydawnictwa Medyczne, Poznań 2010; „Different diagnostic criteria significantly affect the rates of hypertension in 18-year-old high school students”; B. Symonides, P. Jędrusik, Ł. Artyszuk, A. Gryboś, P. Dziliński, Z. Gaciong; Archives of Medical Science 2010; 6, 5: 689-694; „Individuals with high-normal blood pressure have different metabolic and hemodynamic characteristics to those with optimal blood pressure”; J. Lewandowski, Ł. Artyszuk, F. Ostrowski, J. Ciszewski, L. Puchalska, P. Abramczyk – Kardiologia Polska 2012;70(3):252-8; „Aktualne zalecenia postępowania w chorobach układu sercowo-naczyniowego”; Pod redakcją D.A. Kosiora i Z. Gacionga; Via Medica, Gdańsk 2013; „Obecne zalecenia dotyczące postepowania w zwężeniu tętnicy nerkowej a wyniki badania CORAL”; Ł. Artyszuk; Kardiologia w Praktyce 2014, vol 8/nr 1, s. 9-16; „Wpływ melatoniny na profil dobowy ciśnienia u chorych z brakiem nocnego obniżenia ciśnienia tętniczego”; A. Kaźmierczak, J. Lewandowski, Ł. Artyszuk, M. Siński, M. Łapiński; Arterial Hypertension, 2014, tom 18, nr 3, s. 134-142


Specjalności:

USG