Nasi lekarze

Dr n. med. Krzysztof Byśkiniewicz

WYKSZTAŁCENIE:

  • Warszawski Uniwersytet Medyczny

UZYSKANE SPECJALIZACJE:

  • Specjalista chorób płuc
  • Specjalista chorób wewnętrznych

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

  • Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. jako wieloletni kierownik Pracowni Zaburzeń Oddychania Podczas Snu  i Adiunkt w Klinice Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii Akademii Medycznej w Warszawie.

    Doktor nauk medycznych – rozprawa doktorska dotycząca tematyki związanej z obturacyjnym bezdechem podczas snu, pt.:-„Ocena skuteczności leczenia obturacyjnego bezdechu podczas snu metodą ciągłego dodatniego ciśnienia powietrza w drogach oddechowych(nCPAP)”.

    Jest laureatem nagród JM Rektora Akademii Medycznej w Warszawie za działalność naukową i dydaktyczną.

Członek Europejskiego Towarzystwa Oddechowego (European Respiratory Society), Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem oraz Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc. Obecnie jest vice-przewodniczącym Sekcji Zaburzeń Oddychania Podczas Snu Polskim Towarzystwie Chorób Płuc.

PUBLIKACJE NAUKOWE:

  • Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji dotyczących problematyki chorób płuc, w szczególności zaburzeń oddychania podczas snu.

KOMUNIKACJA W JĘZYKU:

  • Język angielski

Specjalności:

pulmonologia