Nasi lekarze

Dr n. med. Katarzyna Skórzewska

  • doktor nauk medycznych
  • specjalista w zakresie położnictwa i ginekologii
  • specjalista w dziedzinie endokrynologii


 Absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie (obecnie Warszawski Uniwersytet Medyczny), z którą związana była do 2009 r. początkowo jako asystent a następnie adiunkt w Klinice Endokrynologii Ginekologicznej; równocześnie była pracownikiem  Szpitala Klinicznego im. Dzieciątka Jezus przy Pl. Starynkiewicza oraz Szpitala Klinicznego im. Ks. Anny Mazowieckiej przy ul. Karowej. Zajmuje się endokrynologią ginekologiczną oraz leczeniem współistniejących u kobiet zaburzeń hormonalnych innych gruczołów wydzielania wewnętrznego.


 W CM Enel-Med od 2015 r. pełni funkcję  Zastępcy Dyrektora  Medycznego ds. przychodni specjalistycznych.


Specjalności:

ginekolog-endokrynolog