Nasi lekarze

Lek. Katarzyna Beszłej

Jestem absolwentką Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
Specjalizację lekarską w dziedzinie chorób wewnętrznych ukończyłam w Klinice Chorób Wewnętrznych, Zawodowych i Nadciśnienia Tętniczego w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu.
Praktykę kliniczną rozwijam pracując ambulatoryjnie i konsultując internistycznie w lecznictwie otwartym. Swoją wiedzę i doświadczenie zawodowe rozszerzam uczestnicząc w kursach i konferencjach w zakresie chorób wewnętrznych i medycyny rodzinnej.

Specjalności:

interna