Nasi lekarze

Mgr Karolina Dyrla-Mularczyk

Karolina Dyrla-Mularczyk

Psycholog, specjalizuje się w dwóch obszarach: psychologii sportu i psychologii pracy

Aktualnie w trakcie studiów doktoranckich na Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu (wszczęty przewód „Osobowościowe i temperamentalne uwarunkowania wypalenia zawodowego trenerów piłki nożnej”) i Politechniki Poznańskiej (obszar badawczy: innowacyjność przedsiębiorstwa a kreatogenny klimat pracy).
Ukończony kurs Racjonalnej Terapii Zachowania.
Prelegentka podczas konferencji naukowych w różnych ośrodkach akademickich w Polsce (m.in. UKSW, UMCS, Uniwersytet Szczeciński, AWF Warszawa). Autorka i współautorka artykułów w czasopismach naukowych i publikacji popularnonaukowych.
Doświadczenie w zakresie psychologii sportu (warsztaty dedykowane drużynom piłkarskim i konsultacje indywidualne) z zakresu motywacji, radzenia sobie z emocjami, ustanawiania celów, treningu mentalnego, budowania drużyny, etc. Prowadzi szkolenia i prelekcje z zakresu kompetencji miękkich, takich jak: radzenie sobie ze stresem, wypalenie zawodowe, komunikacja, kreatywność. Ponadto posiada doświadczenie w pracy warsztatowej z dziećmi i młodzieżą z podpoznańskich szkół podstawowych i gimnazjalnych


Specjalizacje: