Nasi lekarze

Lek. Joanna Zedler

Ukończona Akademia Medyczna w Poznaniu, specjalizacja: neurologia II st. Doświadczenie zawodowe: Szpital Wojewódzki w Poznaniu oddział neurologiczny z pododdziałem intensywnego nadzoru nad chorymi z udarem mózgu i zespołem ds. stwardnienia rozsianego; starszy asystent – szpital miejski im. J. Strusia w Poznaniu; poradnia stwardnienia rozsianego przy szpitalu wojewódzkim w Poznaniu.

Specjalizuje się w badaniu i interpretacji zapisów EEG oraz w stwardnieniu rozsianym.

Przebyte kursy i szkolenia:
  • regularne uczestnictwo w ogólnopolskich szkoleniach neurologicznych,
  • staże zagraniczne: 5-krotne South Cleveland Hospital oraz General Hospital w Middlesbrough, w Anglii.
  • Kilkuletnie szkolenia z zakresu elektroencefalografii, umiejętność opisywania badań EEG.
Członkostwa w towarzystwach naukowych: Polskie Towarzystwo Neurologiczne, Polskie Towarzystwo Elektrofizjologiczne.

Znajomość języków obcych: j. angielski.

Zainteresowania: literatura, malarstwo, muzyka FADO, j.angielski.

Specjalności:

neurologia