Nasi lekarze

Lek. Joanna Bartosiewicz

Wykształcenie:

1. Warszawski Uniwersytet Medyczny

Wydział Lekarski: Kierunek lekarski (ukończony z wynikiem bardzo dobrym)

Doświadczenie zawodowe:

1.Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus ul. Lindleya 4 w Warszawie

2. Klinika Endokrynologii Ginekologicznej WUM

3. I Klinika Położnictwa i Ginekologii WUM


Specjalności:

ginekologia